• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Adoracija „24 valandos Viešpačiui“ Telšių katedroje

Nuo spalio 23 d. 9.00 val. iki spalio 24 d. 8.00 val. Telšių katedroje vyko Švč. Sakramento adoracija. Adoracija – asmeniškas ir bendruomeninis susitikimas su Eucharistiniu Jėzumi ir Jo garbinimas tyloje ar bendrais liturginiais veiksmais.

Mūsų progimnazijos mokiniai Adoracijoje dalyvavo nuo 9.00 val. iki 13.00 val. Nuoširdžiai kartu su tikybos mokytoja Jadvyga Dapšiene, pradinių klasių mokytojomis Jūrate Petruliene ir Nijole Šiurkuviene meldė rožinį 4a ir 4b klasių mokiniai. 5b, 7b ir 8b klasių mokiniai į Viešpatį kreipėsi kalbėdami Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. Mergelės Marijos litanijas, giedojo giesmes, mintyse išsakė savo norus, sunkumus, dėkojo už globą, sveikatą ir prašė palaimos savo šeimoms. Dalyvaudami Adoracijoje mokiniai mokosi ne tik suvokti tikėjimo prasmę, bet taip pat mokosi ir supratingumo, susikaupimo ir gebėjimo būti tyloje, mintyse išsakyti visa tai, kas jiems patiems svarbu.

Tikimės, kad tokios maldingumo priemonės padeda dvasiškai augti, suvokti tiesą ir gėrį.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė

 

Lankytojų skaitiklis