• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Bendruomenės diena Katedroje

Progimnazijos bendruomenė tęsia gražią ir prasmingą tradiciją spalio pabaigoje rinktis į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą bendrai maldai. Šiemet kan. Vygintas Gudeliūnas šv. Mišias aukojo ne tik už mokytojus, mokinius ir tėvelius, bet ir už Anapilin išėjusį progimnazijos direktorių Vytautą Vaitkų.

Pakilią nuotaiką kūrė mokinių ir muzikos mokytojų Laimos Petrulaitienės ir Gintaro Vaitkaičio giedamos giesmės. Suklusti skatino Šventojo Rašto skaitiniai. Iškilmingai tėvelių, mokytojų ir mokinių atneštos aukojimo atnašos. Bendruomenė meldėsi už savo gerovę ir sėkmę, „Amžiną atilsį“ sukalbėjo už direktorių Vytautą Vaitkų.

Dėkojame kan. Vygintui Gudeliūnui, progimnazijos administracijai, mokytojams, tėveliams ir mokiniams už prasmingą rimtyje sukurtą dvasios šventę.

„Bendraminčiai“

 

Lankytojų skaitiklis