• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Tarptautinė virtuali fotografijų paroda „Pažink kalbos dalis“

Šiemet jau šeštą kartą Valstybinė lietuvių kalbos komisija, siekdama didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti jos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, vasario – kovo mėnesiais organizavo Lietuvių kalbos dienas. 

Ta proga Mažeikių rajono Užlieknės pagrindinės mokyklos pedagogai pakvietė respublikos ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenių 5–10 klasių mokinius dalyvauti virtualioje fotografijų parodoje „Pažink kalbos dalis“, kurios tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių kalba, stiprinti jos vartojimo įgūdžius, mokyti kūrybiškai pateikti daiktavardžių sąsajas su veiksmažodžiais.

Mūsų progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Jūratė Šliažienė ir 25 5a, 5b, 6b ir 8a klasių mokiniai parodai pateikė 50 fotografijų, kuriose vaizduojami daiktai, reiškiniai ar asmenys ir su jais susiję veiksmažodžiai. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Danguolė Eirošienė kartu su informacinių technologijų mokytoja metodininke Sonata Kazokevičiene šiame projekte pakvietė dalyvauti visus 5b klasės mokinius. Parodai buvo išsiųsta 15 geriausių šios klasės darbų. Ruošdami tokius koliažus, parodos dalyviai naudojosi įvairiomis IT programėlėmis, prieš tai nufotografavę ar suradę jau nufotografuota, kas jų kasdienybėje atrodo vertinga, ir, naudodamiesi žodynais, savo, mokytojų ir artimųjų patirtimi, pateikė galybę tinkamų nuotraukoms vaizdingų veiksmažodžių. Buvo atliktas įdomus tiriamasis ir kūrybinis darbas, kurio metu dar kartą buvo įsitikinta lietuvių kalbos vaizdingumu ir turtingumu, lavėjo kalbos vartojimo ir IT pritaikymo, mokantis gimtosios kalbos, įgūdžiai, stiprėjo mokinių, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo ryšys. Parodos dalyviai ir juos paskatinę dalyvauti bei konsultavę mokytojai apdovanoti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko Audrio Antanaičio padėkos raštais.

Virtualią fotografijų parodą (671 darbą) galima pamatyti naujienų svetainėje www.manokraštas.lt specialiai šiai parodai sukurtoje rubrikoje Virtuali paroda.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Audra Arlauskienė

 

Lankytojų skaitiklis