Respublikinis projektas-seminaras „Visiems kitaip“

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Respublikinis projektas-seminaras „Visiems kitaip“

Tai tęstinis seminaras bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir specialistams, dirbantiems su įvairių gebėjimų ir poreikių turinčiais mokiniais.

Tai projektas 5 – 10 klasių mokiniams, jų draugams ir šeimos nariams.

Projekto-seminaro organizatorius Kauno Prano Daunio ugdymo centras ir partneriai.

Projekto-seminaro koordinatorė Telšių rajone „Atžalyno “ progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Rasa Žutautienė.

Projekto-seminaro tikslas: skatinti švietimo pagalbos specialistų ir dalykų mokytojų bendradarbiavimą, pasidalinimą gerąja patirtimi, darbo tęstinumą ir perimamumą, ugdant ir įtraukiant į veiklas mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, siekiant jų integracijos į ugdymo procesą, tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Projekto-seminaro uždaviniai:

 • Ugdyti ir tobulinti individualius matematinius, gamtamokslinius gebėjimus.
 • Pritaikyti matematikos ir gamtos mokslų žinias realiose gyvenimiškose situacijose.
 • Naudoti šiuolaikines ryšio priemones informacijos gavimui.
 • Ugdyti sistemingo ir kruopštaus darbo įgūdžius.
 • Skleisti asmeninę gerąją praktiką.

Projekto-seminaro dalyviai:

 • Švietimo pagalbos specialistai ir dalykų mokytojai.
 • SUP turintys mokiniai ir jų draugai.

Projektas-seminaras suteikia galimybę mokytojams praktikams pasidalinti savo darbo patirtimi dirbant su specialių ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, mokant matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, ieškant įvairesnių darbo metodų ir pagalbinių priemonių.

Tai taip pat puiki galimybė pasirodyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, nes jiems suteikiama teisė pristatyti savo mokymosi būdus, strategijas, pagalbines priemones ir kt. įdomią mokomąją medžiagą. Mokiniai pasakoja, kas jiems padeda mokytis, gilinti savo žinias ir įgyti naujų kompetencijų.

Mokymosi motyvacijos skatinimui naudojamos netradicinės mokymo(si) erdvės, nauja aplinka.

„Visiems kitaip“ – tęstinis projektas-seminaras.

Projekto pradžia – 2012 ir 2013 metais Kauno Pedagogų kvalifikacijos centre vykusios respublikinės konferencijos „Matematika ir gamtos mokslai kitaip: specialiųjų mokymo(si) poreikių pamokoje tenkinimas ir integracija į ugdymo(si) procesą“.

 • 2014 ir 2015 m. Kauno Prano Daunio ugdymo centre dalintasi gerąja patirtimi su matematikos mokytojais iš Joniškio ir Telšių.
 • 2016 m. dalyviai buvo sukviesti į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų.
 • 2017 m. seminaras vyko Žagarės dvaro parke.
 • 2018 m. renginys Telšių miesto amfiteatre.
 • 2019 m. – Kėdainių rajono Akademijoje.
 • 2020 m. – planuotas renginys Biržuose nukeltas į 2021 m.

Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje projekto-seminaro veiklas padeda organizuoti: mokyklos logopedė metodininkė Jūratė Šiaudkulienė, vyr. spec. pedagogė Renata Kulevičiūtė ir matematikos mokytoja metodininkė Angelina Streckienė.

 

Lankytojų skaitiklis