Respublikinis finansinio raštingumo pilotinis projektas „AŠ PATS“

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Respublikinis finansinio raštingumo pilotinis projektas „AŠ PATS“

Projekto vykdytojas: Lietuvos Junior Achievement

Projekto komanda Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Irma Klaišytė, Ryškėnų sk. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laima Viliušienė.

Projekto trukmė: 2020 – 2021 m. m.

Projekto tikslas: plėtoti mokinių finansinio raštingumo dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Laukiamas rezultatas

Baigę mokymo programą priešmokyklinio ugdymo vaikai ir pirmos klasės mokiniai gebės:

• suprasti ekonominių pasirinkimų svarbą;

• paaiškinti skirtumą tarp poreikių ir norų;

• suprasti, kas yra pinigai, kaip jie uždirbami ir taupomi;

• identifikuoti dalinimosi su mažiau turinčiais svarbą.

 

Lankytojų skaitiklis