Ugdymo organizavimas

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

TELŠIŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS IR RYŠKĖNŲ, ŽARĖNŲ, NAUJAMIESČIO SKYRIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

Klasių komplektai:

Mokslo metai 2021–2022 m. m.
Klasės (grupės) 1 - 4 5 - 8 Ryškėnų sk. (1,2,3)

Žarėnų sk.

(1, 2, 3, 4)

Naujamiesčio sk.
Komplektų skaičius 9 8 1 1 11

      

Ugdymo proceso trukmė:

2021–2022 m. m.
Klasė Ugdymo dienos Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–4 kl. 175 06-10 35
5-8 kl. 185 06-27 37
9-10 kl. (Naujamiesčio sk.) 185 06-27 37
Priešmokyklinio ugdymo gr. 160 05-31 33

 

Ugdymo laikotarpių trukmė:

       I pusmetis nuo 2021-09-01 iki 2022-01-21;

       II pusmetis nuo 2022-01-24 iki ugdymo proceso pabaigos.

Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos 2021–2022 m. m.
Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3d. – lapkričio 5d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27d. – 2022 m. sausio 7d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14d. – vasario 18d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19d. – balandžio 22d.
Vasaros atostogos 1–4 klasių mokiniams 2022 m. birželio 13d. – rugpjūčio 31d.
Vasaros atostogos Ryškėnų, Žarėnų, Naujamiesčio sk. priešmokyklinėms grupėms 2022 m. birželio 1d. – rugpjūčio 31d.
Vasaros atostogos 5–10 klasių mokiniams ir socialinių įgūdžių ugdymo klasei 2022 m. birželio 28d. – rugpjūčio 31d.
 

Lankytojų skaitiklis