• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Advento rytmetys

Adventas – laukimo metas. Visi laukiam Jėzaus atėjimo. Mūsų mokyklos mokiniai, mokytojai ir mūsų visada laukiamas svečias prelatas Juozas Šiurys penktadienio rytą susirinko į Advento rytmetį aktų salėje. Mokyklos ateitininkų būrelio nariai, skaitovai, mokyklos choristai paruošė prasmingą programą. Versdami kiekvieną Advento savaitę, mąstėme apie savo gyvenimą, poelgius, nuveiktus darbus. Programa nuteikė susikaupimui, tikėjimui ir meilei.

Kalbėję mokyklos direktorius V.Vaitkus ir prelatas J. Šiurys linkėjo visiems ramaus Kūčių vakaro, švento susikaupimo šv. Kalėdų rytą ir gerų ateinančių metų.
 

Lankytojų skaitiklis