ES projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

es

 

ES projektas

„Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“

Vykdytojas: Ugdymo plėtotės centras

Viena iš projekto veiklų yra  mokytojųstažuotės Lietuvoje.

Trukmė: 2017/2019 m.

Projekte dalyvauja Telšių „Atžalyno“ progimnazijos mokytojai:

Jadvyga Dapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos mokytoja metodininkė,

Laima Petrulaitienė, muzikos mokytoja metodininkė,

Dinara Dacienė, šokio mokytoja,

Irma Klaišytė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Irena Bugelienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

 

Stažuotės Lietuvoje tikslas – suteikti realią galimybę patyrusiems mokytojams, kurie turi didelę pedagoginę praktiką, tobulina kvalifikaciją seminaruose, konferencijose, metodinėse dienose, dalyvauja projektuose, rengia mokymo priemones, skleisti savo patirtį, o mokytojams stažuotojams – galimybę perimti šią patirtį.

 

Projekto veiklos:

 • Progimnazijos mokytojai parengė dvi stažuočių programas: „Krikščioniškų vertybių ugdymas integruojant tikybą, muziką ir šokį pradinėse klasėse“, ,,Aktyviųjų metodų gausa ir įvairovė, dirbant pagal integruotą vadovėlį „VAIVORYKŠTĖ“.
 • Stažuotojai susipažins ir įvertins kitos mokyklos gyvenimą, domėsis tomis sritimis, kurios yra aktualiausios stažuotojui, lankysis pamokose, susipažins su ugdymo planais, dalyvaus popamokinės veiklos renginiuose, reflektuos.

 • Stažuotės metu stažuotojui bus sudaryta galimybė:
 • susipažinti su kitų mokyklų savo srities specialistais;
 • patobulinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas;
 • susipažinti su naujais mokymo metodais ir sėkmingu jų taikymu dėstant įvairius dalykus;
 • stebėti atviras pamokas ir dalyvauti jų aptarimuose;
 • įgyti patirties, kaip savoje mokykloje organizuoti stažuotes.

 

 

 

Lankytojų skaitiklis