• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Progimnazijos bendruomenės valanda su Viešpačiu

Popiežiaus Pranciškaus raginimu prieš kelerius metus visose pasaulio vyskupijose pradėtos švęsti atgailos ir susitaikinimo pamaldos „24 valandos su Viešpačiu“. Jos vyksta kasmet penktadienį prieš ketvirtąjį gavėnios sekmadienį.

Šiemet mūsų progimnazija atsiliepė į Bažnyčios kvietimą ir kovo 29 dieną nuo 21.00 iki 22.00 valandos dalyvavo atgailos ir susitaikinimo pamaldose Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje. Mokytojai šlovino ir garbino Viešpatį, dėkojo Jam už visas dovanotas gėrybes ir prašė malonės, maldavo stiprinti  savo tikėjimą, meilę Dievui ir artimui. Tą valandą giedojo Bažnytinės muzikos ansamblis, kuris  palietė kiekvieno, esančio Bažnyčioje, širdį. Transliaciją buvo galima klausytis per Marijos radiją.

Džiugu, kad daug mokytojų tą šiltą ir jaukų vakarą buvo kartu. Nuoširdžiai dėkojame visai bendruomenei už dalyvavimą atgailos ir susitaikinimo pamaldose: mokiniams ir muzikos mokytojai Laimai Petrulaitienei už nuostabias giesmes, direktoriui Vytautui Vaitkui, pavaduotojai Virginijai Svotienei, mokytojams Reginai Stulpinienei, Jūratei Šliažienei, Alvidai Petkuvienei, Eugenijai Kavaliauskienei, Vilmai Savickienei už išsakytas mintis, padėkas, prašymus Viešpačiui;tėveliams ir mokytojams už jungimąsi į bendrą maldą. Labai ačiū Katedros administratoriui kanauninkui Vygintui Gudeliūnui už idėjos palaikymą, šiltą padėkos žodį.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Lankytojų skaitiklis