Šviečiamoji gyvulininkystės programa

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

projektas

ŠVIEČIAMOJI GYVULININKYSTĖS PROGRAMA

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 27 d.

Nr. 3D-271

Programos koordinatorė Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė.

Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje dalyvauja 5-tų klasių mokiniai, klasės vadovės Laima Baltrukonienė, Asta Daukantienė, Dalia Galminienė.

Šviečiamoji veikla vyksta 2017/2018 mokslo metais.

Programos tikslas- skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Programos įgyvendinimas

Įgyvendinant programą 5 klasių mokiniai bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis

tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Mokiniai aprūpinti (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis, skirtomis vaikus šviesti apie gyvulininkystę.

Mokykla, pasinaudodama gauta medžiaga ir priemonėmis, savarankiškai organizuoja vaikų švietimo užsiėmimus (pamokėles, konkursus, ekskursijas, viešinimą ir kt.).

Dalyviams bus suorganizuota (organizatorių lėšomis) vadinamoji gyva pažintis su gyvulininkyste - išvykos į ūkininkų ūkius, mokslo ir studijų institucijas, kuriose laikomi ūkiniai gyvūnai (eksperimentiniai ūkiai, laboratorijos, Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras ir kt.) arba gyvulėlių parodėlės pačioje ugdymo įstaigoje.

Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji programoje mokiniai privalės pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę, ir dalyvauti kūrybiniame vaikų bei jaunimo konkurse. Konkurso nuostatai bus patvirtinti atskiru žemės ūkio ministro įsakymu, informacija bus paskelbta www.zmmc.lt

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta Antradienis, 2018 Vasaris 27 14:26

 

Lankytojų skaitiklis