• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

eTwinning projektas „Healt and nature“

2016 – 2017 m. Telšių „Atžalyno“ progimnazija vykdė projektą „Sveikata ir gamta“. Mokiniai rinko informaciją ir pateikė medžiagą projekto partneriams apie nykstančius gyvūnus ir augalus savo regione.

Knyga „eTwinning medis“ tęsė savo kelią ir baigė kelionę Bulgarijoje, nes mūsų komanda yra didelė ir praėjusiais metais ne visos partnerės mokyklos spėjo ją užpildyti. Dirbdami keturiose tarptautinėse komandose sukūrėme keturias pasakas apie nuostabią voveraitę. Kiekvienoje grupėje partneriai vykdė skirtingas užduotis.

Team 4: nuoroda į knygą:  https://app.edu.buncee.com/buncee/18e82ef05d3b414f98067fb6f14d3744  

Norway - begin the story

Lithuania - continue and ending the story

Latvia - illustrate the story

Bulgaria- dramatise the story and film it.

Team 10: nuoroda į knygą (mūsų mokykla vadovavo knygos sukūrimui)

 https://app.edu.buncee.com/buncee/feb53e8719234a9ca709bff19ed5f534  

Lithuania - begin the story

Turkey Belgin- continue and ending the story

Cyprus - illustrate the story

Italy - dramatise the story and film it.

Team 16: nuoroda į knygą: https://app.edu.buncee.com/buncee/bc01b0e5f42742a79e7e959e1f4a2509  

Azerbaijan -begin the story

Czech - continue the story

Lithuania - illustrate the story

Greece-Ana - dramatise the story created by team 16 and film it.

Team 21 : nuoroda į knygą: https://app.edu.buncee.com/buncee/026fb61be92b44b997b02e9e37809ff5  

Turkey Belgin -begin the story

Spain - continue the story

Malta - illustrate the story

Lithuania - dramatise the story created by team 21 and film it

Yra kuriama elektroninė knyga. Joje bus surinktos mokinių nuomonės apie sveiką gyvenseną, gamtos tausojimą. Knygą iliustruos partnerių mokinių piešiniai ir nuotraukos.

Šiais mokslo metais buvo sukurta jungtinė mokyklos eTwinning grupė iš 1-4 klasių mokinių. Grupės užsiėmimai vykdavo vieną kartą per savaitę. Mokiniai dirbo grupėje, mažose grupelėse, porose, individualiai. Vyresnių klasių mokiniai buvo nuoširdūs patarėjai ir pagalbininkai jaunesnių klasių draugams. Vaikai mokėsi rinkti ir pasirinkti reikiamą medžiagą iš interneto apie saugomus gyvūnus, ruošti skaidrių pristatymus partneriams, piešė individualius piešinius apie sveiką gyvenseną, kūrė ir iliustravo pasakojimus, dirbdami grupelėse; paruošė medžiagą  filmukui apie voveraitę: dalinosi vaidmenis, mokėsi žodžius, vaidino, filmavo, sukūrė filmuką ir pateikė jį partneriams eTwinning  life twinspace erdvėje (21 komanda). Tarp grupės  mokinių vyravo draugiška, kūrybiška atmosfera.

Sukurtas filmukas apie voveraitę: https://www.youtube.com/watch?v=chnaeUneW7Y&t=91s

Projektas buvo integruotas į anglų kalbos, dailės, technologijų ir kūno kultūros ugdymo procesą. Per anglų kalbos ir technologijų pamokas 4b klasės mokiniai ir mokyklos eTwinning grupė dalyvavo video konferencijose, kurių metu internetu bendravo su projekto partneriais. Mūsų mokykla dalyvavo dviejose video pamokose, per kurias buvo pagamintas 2017 metų kalendorius ir  kalėdinė eglutė. Per dailės  pamokas vaikai kūrė piešinius apie sveiką gyvenseną.  3-4 klasių mokiniai vykdė trumpalaikį mėnesio projektą ,,Voveraitė“. Kiekviena klasė gavo sukurtų pasakų pastraipas iš Azerbaidžano ir Čekijos mokyklų. Turėjo jas iliustruoti ir per pamokas pristatyti savo iliustracijas angliškai. Projekto partneriams buvo pateiktos gražiausios iliustracijos, kurias partneriai labai palankiai įvertino:

It is nice, posted by Maj Krošl, 26.04.2017

This drawing are very nice! :),  posted by Katarina Frece, 26.04.2017

Aww this drawings are so cute and original I love them,  posted by Julija Kvartuh, 26.04.2017

it looks pretty, posted by Žana Žokalj, 26.04.2017

I like it!!,  posted by Luka Juhart, 26.04.2017

Gegužės pradžioje vyko žaidimų šventė prie Masčio ežero. Joje dalyvavo 1a, 1b klasės, eTwinning grupės ir Naujamiesčio mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Marijos Larionovos. Vaikai kartu žaidė žaidimus ir mokėsi  bendrauti  bei stiprinti savo sveikatą.

Projekto metu buvo lavinamos bendravimo ir bendradarbiavimo, kalbinės, IKT, meninės, fizinės, gamtosauginės, sveikatos saugojimo ir tausojimo kompetencijos. Mokiniai vis prisimindavo, kad jie yra tarptautinės komandos nariai, reprezentuojantys savo komandą, mokyklą, miestą, Lietuvą. Jie gilino jaunajam Europiečiui būtinas kompetencijas.

Mokiniai dirbo labai noriai. Juos žavėjo atliekamos veiklos. Santykiai vietinėje ir tarptautinėje grupėse buvo šilti ir geranoriški, nukreipti į bendravimą ir bendradarbiavimą  siekiant užsibrėžtų tikslų ir rezultatų. Jie laukdavo naujų užsiėmimų ir su užsidegimu atlikdavo visas reikiamas veiklas ir užduotis.

Nuoroda į projektą: https://twinspace.etwinning.net/23909/home

Nuoroda į partnerių projekto veiklas: https://twinspace.etwinning.net/23909/pages/page/252158

Sveikos gyvensenos veikla buvo integruota ir į kitą projektą – „#eTw pavasaris kartu“.

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=uwAI9y472uc.

Projektas už įvykdytas veiklas apdovanotas NA eTwinning kokybės ženkleliu.

Projekto koordinatorė mokykloje pradinių klasių anglų kalbos mokytoja metodininkė D. Raudienė

 

Lankytojų skaitiklis