• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Konferencija „Aš čia gyva“

Kovo 7 dieną Mažeikių Kalnėnų pagrindinėje mokykloje vyko tarptautinė mokinių konferencija ,,Aš čia gyva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Joje pranešimus skaitė mokiniai iš Latvijos Respublikos Kandavos pagrindinės mokyklos, Plungės, Mažeikių ir Telšių rajonų mokyklų. Iš viso buvo perskaityta 11 pranešimų, pristatytos 2 meninės kompozicijos, parodytas sukurtas filmas ,,Istorija – ilgaamžių lūpomis“. 

Konferencijoje dalyvavo trys Telšių „Atžalyno“ progimnazijos mokinės. 5c klasės mokinė Patricija Girkontaitė, kurią paruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danguolė Eirošienė, skaitė pranešimą „Lietuvių, gyvenusių prieš šimtą metų ir seniau, sumanumas ir išradingumas“. Penktokė  kalbėjo apie senovės lietuvių gyvenimo sąlygas, jų norą palengvinti buitį, nelengvą žmonių kasdienybę, darbus, vaikų auginimą. Mokinė akcentavo, kad, nepaisydami sunkių gyvenimo sąlygų, senovės lietuviai neverkšleno ir nuolat ieškojo būdų, kaip pagerinti gyvenimo kokybę. Ji pasakojo, kur ir kodėl senoliai sodino įvairiausius augalus, kokius prietaisus sumeistraudavo, kokiais pačių padarytais žaislais džiugindavo mažylius. Ji pasidalino savo žiniomis, įgytomis per lietuvių kalbos pamokas, apsilankius „Alkos“ muziejaus Žemaitijos kaimo ekspozicijoje.

7a klasės mokinė Ema Ežerskytė pristatė pranešimą „Vyskupo Justino Staugaičio kelias Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio šviesoje“. Konferencijai jai pasiruošti padėjo tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė. Septintokė dalyvius supažindino su Nepriklausomybės akto signataru ir pirmuoju Telšių vyskupu Justinu Staugaičiu, jo veikla Bažnyčios ir valstybės gyvenime. Ji priminė, kad jam pirmininkaujant Seime buvo priimta Lietuvos Konstitucija, įvesta nacionalinė valiuta, įgyvendinta žemės reforma. J. Staugaitis – pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas, įkūręs Telšių kunigų seminariją, steigęs parapijas, savo darbus tikybos, moralės, politikos tematika spausdinęs daugybėje laikraščių, išleidęs trijų tomų apysaką „Tiesiu keliu“. J. Staugaitis vykdė aktyvią socialinę veiklą, kuriant valstybę: įsteigė 2 pradines mokyklas, mergaičių progimnaziją, senelių ir našlaičių namus, steigė bibliotekas, mokslo draugijas, darželius, rengė įvairias paskaitas, vaidinimus.

Ignė Druskinytė, 7b klasės mokinė, skaitė pranešimą „Kūrybiškumas – kelias į knygų skaitymo džiaugsmą, pasitinkant Lietuvos 100-metį“. Šiai septintokei pasiruošti padėjo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Šliažienė. Mokinė pasidalino savarankiško grožinės literatūros skaitymo patirtimi, pasiūlė įvairių, kūrybiškumą skatinančių knygų pristatymo būdų. Ji teigė, kad knygų skaitymas – tai žinių apie pasaulį gavimo būdas, žadinantis žingeidumą, smalsumą, lavinantis vaizduotę ir kūrybiškumą. Anot Ignės, kūrybiškumą mokiniai ugdosi interpretuodami kūrinius, žodžiu ir raštu kurdami įvairius tekstus, atlikdami kūrybinius darbus. Ji teigė, kad šiais metais, kai švenčiamas Lietuvos 100-metis, ypač svarbu suprasti, kad, remiantis literatūra, yra formuojamos mokinių moralinės nuostatos, jų svarba jauno žmogaus gyvenime. Ignė sakė, kad mokiniai – mūsų šalies ateitis, kuri turi vertinti lietuvių kalbą kaip svarbią Lietuvos piliečio tapatybės dalį. Jie privalo saugoti savo gimtąją kalbą, kad Lietuva būtų ir išliktų gyva.

Ši konferencija – puikus būdas plėsti mokinių akiratį, ugdyti jų komunikavimo, pažinimo bei kūrybingumo kompetencijas. Taip jauni žmonės mokosi mylėti savo kraštą, gerbti jį ir juo didžiuotis.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Šliažienė

 

 

Lankytojų skaitiklis