• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Netradicinė tikybos pamoka „Ko galiu pasimokyti iš tremtinių?“

2018 metais, Lietuvai švenčiant valstybės atkūrimo šimtmetį, siekiame prasmingai paminėti šią svarbią datą. Sausio mėn. Telšių „Atžalyno“ progimnazijos 5 klasės mokiniams buvo vedama integruota su klasės valandėle tikybos pamoka „Ko galiu pasimokyti iš tremtinių?“. 

Ji vyko Telšių politinių kalinių ir tremtinių sąjungos skyriuje, Telšių miesto seniūnijoje. Ši tema yra aktuali mokiniams, nes tautos istorinėje atmintyje gilų pėdsaką paliko lietuvių tremtys. Įvairiuose šaltiniuose rašoma, kad per 1940 – 1953 m. iš Lietuvos į tremtį ir lagerius buvo išvežta daugiau nei 280 000 žmonių, iš jų nemaža dalis vaikų. Taip buvo bandoma „nutrinti“ Lietuvą nuo žemės paviršiaus, sunaikinti pačius šviesiausius ir patriotiškiausius to meto žmones, sužlugdyti jų dvasią, tikėjimą.

Netradicinę pamoką organizavome kartu su Telšių politinių kalinių ir tremtinių sąjungos skyriaus pirmininke Regina Chmieliauskiene. Susitikome ir išgirdome gyvą žodį net iš 9 buvusių tremtinių. Pradžioje mokiniai pristatė savo paruoštą projektą apie lietuvių tremtį. Po to tremtiniai dalijosi patirtimi, kas padėjo ištremtiems lietuviams išgyventi rūsčiomis gyvenimo sąlygomis. Tarp mokinių ir tremtinių užsimezgė nuoširdus bendravimas, mokiniai uždavė daug klausimų, žiūrėjo to meto nuotraukas. Tremtiniai padovanojo kiekvienam mokiniui dovanėlę –  vėliavėlę, kurioje išsiuvinėtas skaičius 100, pavaišino ekologiškais obuoliais. Mokinius taip pat pasveikino Telšių miesto seniūnijos atstovas ir padovanojo 2018 m. kalendorių.

Šioje pamokoje supratome, kad tremtinių gyvenimas moko neprarasti vilties net ir sunkiausiu gyvenimo laikotarpiu, visada mylėti ir gerbti Lietuvą, tikėti savo šalimi, išsaugoti meilę Dievui ir artimui. Nuoširdžiai dėkojame už šiltą bendradarbiavimą gerbiamai Reginai Chmieliauskienei ir savo patirtimi pasidalijusiems buvusiems tremtiniams.

Tikybos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja Jadvyga Dapšienė

 

Lankytojų skaitiklis