• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Rajono konkurso „Malda už Lietuvą“ laureatai

Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį Telšių dekanato tikybos mokytojų metodinė taryba, bendradarbiaudama su Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu dekanu prel. Juozu Šiuriu, Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros administratoriumi kanauninku Vygintu Gudeliūnu bei Telšių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriumi, suorganizavo 6 – 8 klasių mokinių konkursą „Malda už Lietuvą“.

Konkurso tikslas – paskatinti mokinius įsigilinti į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą prieš 100 metų ir visą dramatišką mūsų tautos istoriją, įžvelgti Viešpaties veikimą, apmąstyti ir išreikšti maldos žodžiais, ko labiausiai reikia Lietuvos dabarčiai ir ateičiai. Vienas iš uždavinių buvo plėtoti mokinių tiriamuosius, analitinius, kūrybinius bei raštingumo gebėjimus ir maldą parašyti ne kompiuteriu, o ranka.

Į paskelbtą konkursą atsiliepė 9 rajono mokyklos, tarp jų ir mūsų „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai, vadovaujami tikybos mokytojos metodininkės Jadvygos Dapšienės. Konkurso I etapas vyko mokyklose. Ištrinkti geriausi  mokinių darbai pristatyti rajono vertinimo komisijai. II etape vertinimo komisija išrinko darbus, vadovaudamasi šiais kriterijais: temos atitikimu, idėjos išvystymu ir pagrindimu, asmeninio santykio su tema atskleidimu, darbo originalumu, kūrybiškumu, meniškumu bei rašysenos aiškumu ir tvarkingumu. Iš mūsų progimnazijos mokinių laureatais tapo Ema Ežerskytė (7a kl.), Irmina Jarašiūnaitė (7a kl.), Eglė Jasevičiūė (7a kl.), Ugnė Batakytė (7a kl.), Donata Jarašiūnaitė (6b kl.). Telšių švietimo centras įsteigė specialų prizą už lietuvių tautos istorijos įprasminimą maldoje. Malonu, kad šis prizas atiteko mūsų progimnazijos mokinei Emai Ežerskytei. Visų konkurse dalyvavusių mokyklų laureatams padovanota edukacinė išvyka „Atgaivinti tautos atmintį Trakų Dievo Motinos glėby“ į Trakus. Laureatai Trakuose dalyvavo prelato Juozo Šiurio ir kanauninko Vyginto Gudeliūno aukojamose šv. Mišiose, kurios buvo tiesiogiai transliuojamos per Marijos radiją. Po šv. Mišių Trakų bazilikoje mokiniai ir jų mokytojos apdovanoti padėkos raštais ir pavaišinti Trakų kibinais. Be to, mokiniams buvo padovanota ekskursija į Trakų pilį, kur gidas supažindino su istorine pilies praeitimi.

Gegužės 15 d. Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo parengta programa „Maldų už Lietuvą“ skaitymas ir giesmių giedojimas“, kurią taip pat tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Tądien Telšių V. Borisevičiaus, Žemaitės gimnazijų, „Atžalyno“ ir „Kranto“ progimnazijų mokinių laureatų maldas skaitė Žemaitės gimnazijos, Kranto progimnazijos auklėtiniai ir mūsų „Atžalyno“ 7a klasės mokinė Ema Ežerskytė ir 8b klasės mokinys Nerijus Gustys. Prelato Juozo Šiurio iniciatyva padarytas tentas su mokinių laureatų maldomis, kurios šiuo metu jau eksponuojamos Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje. Vaikų sukurtas maldas gali skaityti visi tikintieji.

Kūrybiškas ir prasmingas šis konkursas, nes skatina mokinius apmąstyti Lietuvos istoriją, išskirti svarbiausius veiksnius, padėjusius lietuviams išlikti kaip tautai, laisvai valstybei, bei skatina ieškoti Dievo veikimo ženklų mūsų tautos istorijoje.

Nuoširdžiai esame dėkingi už šiltą bendradarbiavimą, pagalbą organizuojant rajono konkursą „Malda už Lietuvą“ Švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Danutei Mažeikienei, vyr. specialistei Indrai Mileškienei, prelatui Juozui Šiuriui, kanauninkui Vygintui Gudeliūnui.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė

 

 

Lankytojų skaitiklis