• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Mokyklos 80-ies metų jubiliejinė šventė

Spalio 27 d. mokykla šventė 80-ies metų jubiliejų. Tai ypatinga šventė, dovanojusi mokyklos bendruomenei daug gražių akimirkų, ilgai išliksiančių atmintyje.

Šventė prasidėjo Katedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas nominantas Darius Trijonis ir Katedros administratorius kanauninkas Vygintas Gudeliūnas. Šv. Mišiose giedojo mokinių choras, progimnazijos bendruomenės nariai skaitė skaitinį iš Šventojo Rašto, meldė visuotinę maldą, nešė atnašų aukas. Su progimnazijos bendruomene kartu meldėsi Lietuvos Respublikos Seimo narys Valentinas Bukauskas, rajono savivaldybės tarybos narė Laima Jurytė- Zakarauskienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, mero pavaduotojas Kęstutis Gusarovas. Pasibaigus šv. Mišioms direktorius Vytautas Vaitkus ir pavaduotoja Jadvyga Dapšienė padėkojo vyskupui nominantui Dariui Trijoniui ir Katedros administratoriui kanauninkui Vygintui Gudeliūnui už nuoširdžią bendrystę su progimnazijos bendruomene. Po to šventė tęsėsi progimnazijos aktų salėje. Sveikinimo žodžius tarė ne tik valdžios atstovai, bet ir vyskupas nominantas Darius Trijonis, prelatas Juozas Šiurys, kanauninkas Vygintas Gudeliūnas, monsinjoras Vytautas Steponas Brazdeikis. Nuveiktais darbais pasidžiaugė ir padėkojo rėmėjams progimnazijos direktorius Vytautas Vaitkus. Mokytojams, mokykloje išdirbusiems daugiau nei 35 metus, technikinio personalo darbuotojams mero pavaduotojas Kęstutis Gusarovas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir politikos departamento  atstovė Regina Pocienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Daiva Tumienė įteikė padėkos raštus. Šiltus sveikinimo žodžius tarė socialinės partnerės – Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos – direktorė Regina Arbatauskienė ir pavaduotoja Violeta Langienė. Savo prisiminimais apie mokyklą dalijosi ir buvę šios mokyklos mokiniai.

Jubiliejinės šventės meninė programa, iki smulkmenų apgalvotas šventės scenarijus, atspindintis veiklą per visą dešimtmetį, senų nuotraukų nostalgijos gaidelė, nuostabūs mokinių pasirodymai, muzikos mokytojų ir mokytojų ansamblio dainos dovanojo visiems dalyviams puikią šventinę nuotaiką. Šventę vainikavo daina „Palaimink Dieve mus“ ir vedėjų palinkėjimai, kad mokykla gyvuotų dar ne vieną dešimtmetį, pildytųsi ir mažos, ir didelės svajonės, netrūktų dienų, pasotintų džiaugsmu, visus darbus lydėtų dangiška palaima.

Meninę programą kūrė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė, mokytojai Danguolė Eirošienė, Alvyra Bagužienė, Laima Petrulaitienė, Dinara Dacienė, Gintaras Vaitkaitis. Šventę vedė Ema Ežerskytė (7a kl.), Akvilė Gedvilaitė (8b kl.), Kamilė Vaitkutė (7b kl.), Nerijus Gustys (8b kl.). Techninę ir garso aparatūrą valdė Justas Javarauskas (8b kl.), Gvidas Dargis (8b kl.), Eimantas Kud (8b kl.).

Po jubiliejinės šventės progimnazijos direktorius Vytautas Vaitkus padėkojo rėmėjams, mokytojams, mokiniams, aptarnaujančiam personalui – visai mokyklos bendruomenei už paramą ir nuoširdų darbą organizuojant mokyklos jubiliejų ir visus renginio dalyvius pakvietė puodelio kavos.

„Bendraminčių“ informacija

 

Lankytojų skaitiklis