Užklasinio skaitymo pamoka

Knygų skaitymas turtina žodyną, lavina vaizduotę, ugdo gebėjimą sutelkti dėmesį. Mokiniams labai svarbios užklasinio skaitymo pamokos. Pristatydami perskaitytą knygą, jie turi ne tik atskleisti jos turinį, apibūdinti veikėjus, bet ir sudominti bendraklasius.

5a klasės mokiniai įdėmiai skaitė pasirinktą knygą, o po to pagal jos siužetą, pagrindinių veikėjų patirtus nuotykius, išgyvenimus kūrė knygos dėžutę. Į ją dėjo namuose rastus ir tinkančius knygos pristatymui daiktus arba kūrė juos savo rankomis. Penktokai, pristatydami į dėžutę sudėtus daiktus, apibūdino veiksmo vietą ir laiką, atskleidė knygos turinį.

Džiugu, kad mokiniai labai išradingai ir kūrybingai sugebėjo atlikti šią užduotį. Savo pasakojimais jie ne tik sudomino bendraklasius, bet ir juos nudžiugino. Mokiniai turėjo galimybę ne tik sužinoti, kokios knygos patinka bendraamžiams, bet ir paragauti knygos veikėjų mėgstamų saldainių ar net „stebuklingų galių turinčių“ sausainių. Tokias pamokas malonu prisiminti, jos paįvairina įprastą veiklą.

Lietuvių k. ir lit. mokytoja D. Eirošienė

 

Kūrybinės dirbtuvės „Idėjų paieška haiku kūrimui“

Gegužės 4 dieną „Atžalyno“ progimnazijos 7b klasės mokiniai, projekto „Kūrybiškumo ugdymo galimybės“ dalyviai, lankėsi K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos skaitykloje. Čia jie dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Idėjų paieška haiku kūrimui“. Jas suorganizavo lietuvių k. mokytoja J. Šliažienė ir vyr. bibliotekininkė J. Maščinskienė.

Pirmiausia vyr. bibliotekininkė supažindino septintokus su skaityklos erdvėmis, papasakojo apie joje vykdomas veiklas, parodė gausybę įdomios informacinės ir meninės medžiagos. Po to pasidžiaugę nuostabiu gimtojo miesto vaizdu, atsivėrusiu pro langus, mokiniai individualiai apžiūrėjo juos sudominusius idėjų „šaltinius“. Netrukus patogiai įsitaisę ant sėdmaišių jaunieji kūrėjai popieriaus lapuose fiksavo eskizus ir žodžius būsimiems savo haiku.

Apibendrinę kūrybinių dirbtuvių netradicinėje erdvėje naudą septintokai padarė išvadą, kad skaitykla – puiki vieta meniškos sielos paaugliams atskleisti savo gebėjimus. Jie buvo labai dėkingi vyr. bibliotekininkei Jolitai už nuoširdų ir malonų bendravimą.

Lietuvių k. mokytoja J. Šliažienė

 

Tarptautinė kūrybinių darbų paroda „Gražiausia mamos suknelė“

2022 m. sausio – gegužės mėnesiais penki Telšių „Atžalyno“ progimnazijos SUP mokiniai –Adomas, Simona, Greta, Renaldas ir Dangira – dalyvavo  tarptautinėje virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Gražiausia mamos suknelė“. Parodos organizatorius – Pasvalio „Riešuto“ mokykla, partneris – Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyrius. 

Šioje parodoje dalyvavo Lietuvos ir užsienio šalių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai, pradinių ir pagrindinių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Parodos tikslas – ugdyti kūrybiškumą, meninę saviraišką, gebėjimą išreikšti jausmus, kuriant darbus, skirtus Motinos dienai paminėti. Kuriant sukneles mokinius konsultavo švietimo pagalbos specialistės Jurgita, Jūratė ir Renata. Visi parodos dalyviai apdovanoti Padėkomis. 

Specialioji pedagogė Renata Kulevičiūtė

 

 

Dalyvavome V. Borisevičiaus kunigų seminarijos renginyje

Gegužės 2 dieną mes, 8b klasės mokiniai su klasės vadove M. Beinoriene, dalyvavome Camino Lituano atšakos žygio „Žemaitija“  programos pristatyme. Renginio pradžioje vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kunigas edukologijos mokslų dr. Saulius Stumbra mus  trumpai supažindino su  seminarijos pastato istorija. Po to klausėme minėto kunigo paskaitos „Krikščionybės įtaka Vakarų Europos kultūrai ir moralei“. Po Camino Lituano žygio „Žemaitija“ programos pristatymo gėrėjomės E. Karaliaus ir K. Songailos piligriminių kelionių Ispanijoje ir Žemaitijoje fotografijų paroda.

Džiaugiamės, kad ir mes balandžio 2 dieną išėjome į kelią Telšių Katedra – Rainių Kančios Koplyčia – Stulpinų Koplyčia. Gal ir dar eisim. Su viltimi, su tikėjimu.

Justina, Deividas, Skirmantė, 8b klasės mokiniai

 

Koncertas, skirtas Motinos dienai

Balandžio 28 dieną progimnazijoje surengtas koncertas, skirtas Motinos dienai. Sveikinimo žodį gausiai susirinkusioms mamoms tarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė. Renginį vedė ir eiles skaitė penktokai Akvilė Nekrašiūtė ir Gytis Vilkas. Mamoms dainavo ir šoko visi pradinių klasių mokiniai, kuriuos paruošė jų mokytojos. Šoko „Mados šokio“ šokėjai (vad. D. Dacienė). Skambėjo jaunučių choro „Atžalynukas“ (vad. L. Petrulaitienė) ir merginų chorinio dainavimo studijos (vad. G. Vaitkaitis) atliekamos dainos. Mamas džiugino ir solistės Skaistė Stripeikaitė (3b kl.), Gytė Vavilovaitė (4a kl.), Akvilė Nekrašiūtė (5a kl.), Mykolo Ulkštino ir Lino Ramančausko (2b kl.) duetas. 

Ukrainietė Sofiia jaudinančią dainą ukrainiečių kalba skyrė visoms Ukrainos mamoms, išgyvenančioms karo baisumus. Smagu, kad koncerte dalyvavo ar jį stebėjo greitai ir sėkmingai į progimnazijos bendruomenę įsilieję ukrainiečiai mokiniai kartu su savo šeimomis. Finalinę koncerto dainą „Vaikystė“ linguodama dainavo visa salė, o jos metu vaikai mamas apjuosė sustoję ir mojuodami gėlėmis. Renginys buvo nuoširdus, kupinas dėkingumo ir meilės.

„Bendraminčiai“

 

Nacionalinė  Lietuvos bibliotekų savaitė

Balandžio 23 – 29 dienomis buvo paskelbta Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Šios savaitės tema „Tvari biblioteka“. Progimnazijos bibliotekoje vyko akcija „Skaityk, mainykis, dalinkis“. Pamokų, klasės valandėlių metu mokiniai rinkosi į biblioteką, kur keitėsi savo atsineštomis knygomis su klasės draugais ir jas skaitė. Po to dalijosi mintimis apie knygas bei jas rekomendavo perskaityti savo draugui. Šios savaitės metu įsitikinome, kokia tvari mokyklos biblioteka.

Bibliotekininkė Aušra Vaičiulienė

 

Telšių „Atžalyno“ progimnazija „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM)  programoje!

Telšių „Atžalyno“ progimnazija yra atrinkta dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotoje švietimo pažangos programoje „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM). Šios programos pagrindinis tikslas – mažinti moksleivių pasiekimų ir jiems prieinamos ugdymo kokybės atskirtį, stiprinant mokyklas įtraukties, kultūros, STEAM ir lyderystės srityse. Balandžio 26 dieną Klaipėdoje buvo suorganizuota TŪM idėjų ir kontaktų mugė, kurioje švietimo paslaugų tiekėjai supažindino su savo siūlomomis paslaugomis. 

Kontaktų mugės metu vyko gyvi pristatymai, dirbtuvės bei veikė stendų, pokalbių erdvė. Tai buvo puiki galimybė pamatyti ir išgirsti apie šiuolaikines švietimo paslaugas, skatinančias plėtrą ir įvairovę įtraukties, STEAM, kultūrinio ugdymo ir lyderystės srityse. Kitas žingsnis bus pažangos plano rengimas, bendradarbiaujant su Telšių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriumi bei kartu su kitomis  Telšių rajono savivaldybėje atrinktomis mokyklomis – Žemaitės gimnazija ir „Kranto“ progimnazija. Mūsų progimnazija orientuojasi į įtraukties sritį.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Respublikinė konferencija „Etnokultūra: tradicinio pasaulio suvokimas per žodį ir vaizdą“

Balandžio mėn. Mažeikių „Ventos“ progimnazijoje vykusioje respublikinėje konferencijoje „Etnokultūra: tradicinio pasaulio suvokimas per žodį ir vaizdą“ technologijų mokytoja metodininkė Jadvyga Martinkienė skaitė pranešimą „Įkvėpti gamtos“, kuriame pasidalino patirtimi, kaip į jos gyvenimą atėjo etnokultūra ir kaip su ja supažindino mokinius, bei jau ne vienerius metus drauge su jais puoselėja etnokultūrą per įvairias edukacines veiklas. 

Pranešime pristatytos edukacinės kūrybinės laboratorijos-stovyklos, per trejetą metų organizuotos Varniuose, Kražiuose ir Užventyje, kur mokiniai sekdami senosiomis liaudies tradicijomis kruopščiai ir kantriai rankomis kūrė įvairiausius daiktus, ruošė lietuviškus patiekalus, šoko tautinius šokius. Lankydamiesi „Alkos“ muziejuje vaikai susipažino su baltų simboliais. Išradingai buvo pažymėti 2019-ieji – Žemaitijos metai. Mokytoja pasidalino ir ateities planais: šiais metais edukacinė kūrybinė laboratorija įsikurs Nevarėnuose. Pristatant pranešimą mokytojai talkino 6a klasės mokinys Dovydas Stonkevičius.

Linkime šauniems etnografams ir jų mokytojai sėkmingai skleisti senąją lietuvių kultūrą, nepristingant idėjų, noro bendrauti ir bendradarbiauti, bei didžiulio kūrybos džiaugsmo!

„Bendraminčiai“

 

Puslapis 2 iš 14

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

Nacionalinė švietimo agentūra

Reklaminis skydelis

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis