Patyriminio ugdymo (STEAM) diena

Jau ne pirmus metus „Atžalyno“ progimnazijoje vykdoma STEAM – vienos iš modernių švietimo krypčių pasaulyje – veikla, akcentuojanti įvairialypę mokymosi aplinką ir parodanti vaikui, kaip suderinti mokslą, meną, kūrybą ir visa tai taikyti kasdieniame gyvenime.

Rugsėjo 18 dieną progimnazijos 5 – 8 klasių mokiniai mokėsi kitaip keturias pamokas. Jie išmėgino „Kvapų vaistinę“, tapybą ant vandens, „Meno geometriją“, kūrybines meno ir chemijos dirbtuves. Stadione vyko edukacija „Riterija Didžiojoje Kunigaikštystėje“, prie Masčio ežero – rudens skaitymai. Vienas iš linksmiausių užsiėmimų buvo edukacinė pamoka „Pirk dramblį“.

Mokytojai ir mokiniai dar kartą įsitikino, kad patyriminis ugdymas įdomus, linksmas ir visapusiškai naudingas.

„Bendraminčiai“

 

Kūrybinė stovykla Visagino menų rezidencijoje „Taškas“

Rugsėjo 11 – 13 dienomis mūsų progimnazijos mokinės Greta Martinkutė ir Karina Shalin iš 5a klasės bei aštuntokės Ema Vainoriūtė ir Austėja Mileikytė drauge su mokiniais iš kitų miesto mokyklų dalyvavo kūrybinėje stovykloje Visagino menų rezidencijoje „Taškas“. Mokiniai išmėgino įvairias meno šakas: piešė, lipdė, klijavo. Mokėsi ir savarankiškumo: patys gaminosi maistą rezidencijos virtuvėlėje, tvarkėsi nakvynės vietas.

Ši kūrybinė stovykla – tai „Atžalyno“ progimnazijos technologijų mokytojos Jadvygos Martinkienės kartu su rajono technologijų mokytojų metodine grupe sukurto projekto „Liaudies tradicijos vakar, šiandien, rytoj“ I etapas. II etapas bus edukacinė pamoka „Kalk vinį“, o III – kalėdinių žaisliukų konkursas tuo pačiu pavadinimu „Liaudies tradicijos vakar, šiandien, rytoj“.

Džiugu, kad mūsų progimnazijos mokiniai plečia akiratį, plėtoja kūrybines kompetencijas ne tik pamokų metu, bet ir dalyvaudami projektuose už mokyklos ribų.

„Bendraminčiai“

 

Išvyka į Šiluvą

Mūsų progimnazijoje kasmet apsilankyti gražiame Šiluvos miestelyje per Šilinių atlaidus jau tapo tradicija. Šiemet Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose dalyvavo 7 – 8 klasių mokiniai. Juos lydėjo direktoriaus pavaduotoja, tikybos mokytoja J. Dapšienė ir tikybos mokytoja M. Beinorienė.

Apsilankymas Bazilikoje, kur apsireiškė Švenčiausioji Marija, mokiniams paliko neišdildomą įspūdį. Kiekvienas meldėsi savo intencijomis, priėmė švenčiausiąjį Sakramentą. Po šv. Mišių ekskursantai aplankė Arkikatedrą, lankėsi šventės proga suorganizuotoje mugėje. Namo mokiniai grįžo praturtėję dvasiškai ir gerai nusiteikę.

„Bendraminčiai“
 

TELŠIŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS (-O) PAREIGOMS UŽIMTI

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės aprašymas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.

Pareigybės lygis – A2;

Darbo krūvis: 1 etatas ( 36 val. per savaitę);

Darbo sutarties rūšis: neterminuota;

Darbo vieta: Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Ryškėnų skyrius, Masčio g.15, Ryškėnai, Telšių r.

PRETENDENTAI PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS: Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; Gyvenimo aprašymą; Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; Kitus dokumentus įrodančius pretendento kompetencijas; Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS: Ikimokyklinio ugdymo pedagoginis išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) kvalifikacija; Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas; Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, gebėjimas planuoti ugdymo turinį; Gebėjimas dirbti IKT.

DARBO UŽMOKESTIS: nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr.XIII-198(5 priedas).

PRIVALUMAI: Darbo patirtis; Muzikinis, dailės išsilavinimas; Anglų kalbos žinios; Iniciatyva dalyvaujant įvairiuose projektuose.

DOKUMENTAI PRIIMAMI: nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. iki 2020 m. rugsėjo 19 d. 16.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar, sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje. Atrankos-pokalbio laikas numatomas 2020 m. rugsėjo 23 d. Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: P. Cvirkos g. 2, Telšiai, elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba registruotu laišku.

Darbo pradžia: 2020 m. spalio 1 d.

TELEFONAI PASITEIRAUTI: Direktorius (8 444) 70222, raštinė (8 444) 70211

 

Kvietimas

Jei nori patobulinti rašymo kompiuteriu įgūdžius, mėgsti rašyti arba nori to išmokti, turi gerų idėjų, gali pareikšti savo nuomonę, kviečiame į „BENDRAMINČIŲ“ BŪRELĮ kiekvieną antradienį po 6 pamokų 218 kabinete (antrame aukšte).

Būrelio vadovė

 

Mokslo ir žinių diena

Vėl į duris pasibeldė Rugsėjis, atnešdamas gražią šventę – Mokslo ir žinių dieną. 9 valandą į progimnazijos kiemą susirinko aštuntokai, pirmokai, tėveliai ir mokytojai. Iškilmingai įnešta valstybinė vėliava, sugiedotas himnas. Renginį vedė ir rudeniškais posmais susirinkusiuosius džiugino aštuntokės Samanta ir Austėja. 

Mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus visus pasveikino su prasidėjusiais naujais mokslo metais, supažindino su saugos dėl koronaviruso reikalavimais. Drąsiai eilėraštukus deklamavo pirmokai. Skardūs skambučio dūžiai vaikus sukvietė į klases pirmajai pamokai. Dėl COVID-19 infekcijos pamokos kitų klasių mokiniams prasidėjo 10 ir 10.30 valandą. Naujus mokslo metus progimnazija pasitiko susitelkusi,  kantriai ir geranoriškai. Jokios negandos negali įveikti ryžto tobulėti, augti ir džiaugtis!

„Bendraminčiai“

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D.

Telšių „Atžalyno” progimnazijos direktoriaus įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos ugdymo proceso organizavimo tvarka nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos bendruomenės dėmesiui!

Atsižvelgiant į COVID ligos epidemiologinę situaciją ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas, masinis Rugsėjo 1-osios šventės renginys progimnazijoje nebus organizuojamas. Rugsėjo 1-osios šventė vyks klasėse. Šventėje negali dalyvauti karščiuojantys vaikai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių, taip pat tie, kuriems tuo metu privaloma saviizoliacija. Progimnazijos patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt.  

Rugsėjo 1-osios šventės laikas 1-4 klasėse

1-4 klasių mokiniai į progimnaziją įeina per pradinių klasių korpuso duris. Mokinių tėvai gali vaikus palydėti iki klasės durų.

9.00 val.

1a klasė – 111 kabinetas (mokyt. Irma Klaišytė)

1b klasė - 110 kabinetas (mokyt. Irena Bugelienė)

10.00 val.

2a klasė – 205 kabinetas

2b klasė - 104 kabinetas

3c klasė – 102 kabinetas

4b klasė – 207 kabinetas

 10.30 val.    

3a klasė – 203 kabinetas

3b klasė – 103 kabinetas     

4a klasė – 206 kabinetas

Rugsėjo 1-osios šventės laikas 5-8 klasėse

5-8 klasių mokiniai į progimnaziją įeina per pagrindines progimnazijos duris. Mokinių tėvai gali vaikus palydėti iki klasės durų.

9.00 val.

8a klasė – 305 kabinetas

8b klasė – 303 kabinetas

8c klasė - 306 kabinetas

10.00 val.

5a klasė – 216 kabinetas ( klasės vadovė Jadvyga Martinkienė)

5b klasė – 215 kabinetas (klasės vadovė Danguolė Eirošienė)

7a klasė – 406 kabinetas

7b klasė – 402 kabinetas

10.30 val.

6a klasė – 127 kabinetas

6b klasė – 114 kabinetas  

Ryškėnų ir Žarėnų skyriai Rugsėjo 1-osios šventę organizuoja laikydamiesi nustatytų reikalavimų.

 

Puslapis 10 iš 11

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis