Netradicinė integruota tikybos ir muzikos pamoka

Baigiantis Šv. Kalėdų laikui, sausio 6 dieną yra minima Trijų Karalių šventė. Trys išminčiai keliavo aplankyti gimusio kūdikėlio Jėzaus ir nešė dovanų: meilės aukso, smilkalų ir miros. Apie išminčių, arba Trijų karalių, kelionę pasakoja evangelistas šv. Matas: „Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 1–2). 

Paminint Trijų Karalių šventę tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė suorganizavo netradicines integruotas tikybos ir muzikos pamokas „Kristaus gimimo istorija“ 3a ir 3b klasėse. Pamokose dalyvavo svečias vienuolis selezietis Piercarlo Manzo, daug metų dirbantis su jaunimu, atvykęs į Telšius iš Italijos. Trečiokai integruotose pamokose  aptarė, kaip yra įrengiama prakartėlė, prisiminė prakartėlės veikėjus. Po to pasiskirstę vaidmenimis vaidino gyvą prakartėlę, kartu su svečiu ir muzikos mokytoja metodininke Laima Petrulaitiene giedojo giesmes. Svečias Piercarlo Manzo padovanojo mokiniams Trijų Karalių atneštas dovanas, papasakojo apie šių dovanų (meilė, paguoda, dalijimasis) vertę šiandieniniame pasaulyje, pavaišino skanėstais, padovanojo kiekvienam mokiniui po širdelę. Šias pamokas stebėjo ir kartu giedojo pirmų klasių mokiniai.

Pasak mokytojos Jadvygos Dapšienės, esame pakylėti Kalėdų dvasios ir nuoširdžiai dėkojame seleziečiui Piercarlo Manzo už šiltą bendradarbiavimą, patirtas džiugias akimirkas vestose pamokose.

„Bendraminčiai“

 

Atmintis gyva, nes liudija

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Minėdama 29-ą jos sukaktį „Atžalyno“ bendruomenė 8 valandą uždegė žvakutes, prisijungdama prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Būrelio „Piliečio žadintuvas“ nariai, vadovaujami istorijos mokytojos Vytautos Nekrašienės, mokinius ir mokytojus pakvietė į Laisvės gynėjų dienos minėjimą aktų salėje.

Skambėjo „Tautiška giesmė“, tylos minute buvo pagerbti žuvusieji. Mokiniai pasakojo apie Sausio 13-osios svarbą Lietuvai, deklamavo eilėraščius, buvo rodomi filmai apie Laisvės gynėjų dieną. Šios dienos minėjimai vyko ir skaitykloje bei klasėse. Pradinių klasių mokiniai piešė gėles ir papuošė vestibiulyje paruoštą sieną „Mūsų žiedai Tau, laisvės gynėjau!“ Vakare progimnazijos bendruomenė dalyvavo šventiniame mitinge Nepriklausomybės aikštėje. Esame dėkingi, kad šiandien mes laisvi.

„Bendraminčiai“

 

Gabija Jonauskytė – respublikinio konkurso laureatė

Lapkričio – gruodžio mėnesiais Lietuvos vaikų ir jaunimo centras organizavo respublikinį piešinių konkursą „Balta pasaka“. Jame dalyvavo ir trys mūsų progimnazijos mokinės: Emilija Eirošiūtė (7b kl.), Goda Nordelytė (7c kl.) ir Gabija Jonauskytė (6b kl.).

Gabija tapo laureate 10 – 14 metų amžiaus grupėje ir yra pakviesta į apdovanojimų renginį Vilniuje. Sveikiname nugalėtoją Gabiją ir dalyves Emiliją bei Godą, jų dailės mokytoją Ligitą Kaziukonę ir linkime kuo didžiausios sėkmės ateityje.

„Bendraminčiai“

 

Adventinis rytmetys

Gruodžio 20 dieną progimnazijoje vyko jau tapęs tradicija šventiškas Adventinis rytmetys. Į aktų salę jis sukvietė visus 1 – 8 klasių mokinius ir jų mokytojus. Renginį vedė aštuntokės B. Sankauskaitė ir S. Stulpinaitė. 

Koncertą, režisuotą direktoriaus pavaduotojos J. Dapšienės, surengė „Mažosios mūzos“, vadovaujamos pradinių klasių mokytojos J. Petrulienės, būrelis „Pasakų šalyje“ (vadovė D. Galminienė), Dizaino studija (vadovė J. Martinkienė), Bažnytinės muzikos ansamblis ir solistai, Jaunučių choras „Atžalynukai“ (vadovė L. Petrulaitienė), Merginų chorinio dainavimo studija ir Vokalinis-estradinis ansamblis (vadovas G. Vaitkaitis) bei Jaunučių mados šokio nariai, vadovaujami D. Dacienės. Mokyklos direktorius V. Vaitkus ir pavaduotoja J. Dapšienė susirinkusiuosius sveikino su artėjančiomis šventėmis ir klases, aktyviai dalyvavusias Advento vainikų pynimo vakaronėje, apdovanojo Padėkos raštais. Progimnazijos bendruomenę sveikino ir renginio svečiai: mokyklos globėjas kanauninkas V. Gudeliūnas, Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas K. Lečkauskas, progimnazijos kuratorius Telšių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas A. Juška ir „Atžalyno“ progimnazijos tarybos pirmininkė D. Kimbarienė. Renginio pabaigoje buvo rodomas animacinis filmas „Grinčas“.

Donata Jarašiūnaitė, 8b klasės mokinė

 

Akcija „Pasidalinkime gerumu“

Adventas – tai nepaprastos dienos, tai laikas, pripildytas gerumo, tikros meilės, spinduliuojančios šviesos, atjautos, dalijimosi, vilties, tikėjimo žmogaus gerumu ir geresniu pasauliu. Siekdama įprasminti tą laiką, Mokinių taryba direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jadvygos Dapšienės iniciatyva organizavo akciją „Pasidalinkime gerumu“.

Akcijos tikslas – padėti vargstantiems. Gerumo akcija buvo pristatyta progimnazijos bendruomenei Advento vainikų pynimo popietėje. Visą gruodžio mėnesį mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai aukojo dalelę savo dienpinigių, taip prisidėdami prie kilnaus tikslo. Į aukų dėžutę buvo surinkti 125 eurai, kurie buvo padovanoti Telšių vyskupijos valgyklai „Caritas“. Gruodžio 20 dieną Mokinių tarybos pirmininkė Brigita Sankauskaitė, pavaduotoja Atėnė Silkauskaitė ir narės Augustė Strazdauskaitė bei Samanta Miniotaitė, lydimos direktoriaus pavaduotojos Jadvygos Dapšienės, lankėsi „Carito“ valgykloje su aukomis ir dovanomis. Šventinę nuotaiką sukūrė mergaičių atliekamos giesmės. Buvo nuostabu žiūrėti į besidžiaugiančius ir laimingus žmones. Džiaugiamės, kad mums pavyko pasidalyti žmogišku gerumu, uždegti Kalėdų šviesos žiburėlį vargstančiųjų širdyse. Tegul tokios Kalėdos mums niekada nesibaigia.

Atėnė Silkauskaitė, mokinių tarybos narė

 

Kalėdinė dovana mokinių aktyvui

Baigiantis seniesiems metams progimnazijos vardą garsinusiems mokiniams progimnazija padovanojo išvyką į Klaipėdos delfinariumą ir „Atostogų parką“ Palangoje. Definariume mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje ir žiūrėjo pasaką „Sniego karalienė“. Didelį įspūdį paliko delfinų pasirodymas. 

Po to nuvykome į Palangos „Atostogų“ parką. Jame mokiniai rado daug lauko ir vidaus pramogų bei puikiai pailsėjo. Mokiniai džiaugėsi smagia kelione, naujais potyriais, šiltu bendravimu tarpusavyje ir su lydinčiais mokytojais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Kalėdų istorija

Gruodžio 16-ą dieną progimnazijos skaitykloje 5b klasės mokiniai dalyvavo protų mūšyje apie Kalėdas. Protų mūšį paruošė būrelio „Piliečio žadintuvas“ narės, 8 b klasės mokinės L. Birškytė, A. Kaveckytė ir S. Stulpinaitė. Istorijos mokytoja V. Nekrašienė mokinius supažindino su kalėdiniais žaidimais.

Gruodžio 18-ąją 5a klasės mokiniai pasitikrino savo žinias apie Kalėdas ir žaidė kalėdinius žaidimus.

Gruodžio 20-ąją po Adventinio rytmečio 2a klasės mokiniai išbandė paruoštą protų mūšį. Antrokams buvo labai įdomu.

Tikimės, kad kitais metais mokiniai taip pat domėsis  ir aktyviai dalyvaus protų mūšiuose įvairiomis temomis.

Skaityklos bibliotekininkė Dalia Krauzienė

 

Adventinis rytmetys „Pabūkime kartu“

Gruodžio 11 dieną Telšių „Atžalyno" progimnazijos Ryškėnų skyriuje įvyko adventinis rytmetys „Pabūkime kartu". Rytmetį pradėjo muzikos mokytojo Gintaro Vaitkaičio vadovaujamas merginų vokalinis-estradinis ansamblis nuostabia giesme „Mes čia atėjome Tavęs pasveikinti“.
Ketvirtokai priminė, kas yra Adventas ir kokia jo reikšmė kiekvienam iš mūsų. Po to I – IV klasių mokiniai parodė mini kompoziciją „Kalėdinė pasaka". Mažieji papasakojo, kaip gyvulėliai tvartelyje saugojo nuo šalčio mažąjį kūdikėlį Jėzų. Daug šiltų žodžių ir gražių palinkėjimų ateinančių Šv. Kalėdų proga išsakė kunigas Vaidas Buivydas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė. Jaukioje mokyklėlėje pasklido kalėdinė dvasia.

Gabija Vilimavičiūtė, 4c kl. mokinė

 

 

Puslapis 8 iš 14

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis
khantry design

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis