In memoriam

Žmogus – tik žemėj svečias,
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleist į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios...

Rudenišką spalio 5-ą dieną netekome ilgamečio mūsų progimnazijos direktoriaus Vytauto Vaitkaus.

Vytautas Vaitkus gimė 1953 m. birželio 8 d. Telšiuose.

1975 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (dabar - Šiaulių universitetas) ir įgijo pradinio mokymo metodikos ir pedagogikos specialybę.

2002 m. baigė Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetą ir įgijo antros pakopos edukologinės krypties ekonomikos ir verslo pagrindų studijų programos ekonomikos mokytojo kvalifikaciją.

1975–1979 m. buvo Telšių rajono Mitkaičių aštuonmetės mokyklos direktorius.

1998–2005 m. dirbo Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistu.

2005 m. buvo paskirtas Telšių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos (dabar -  progimnazijos) direktoriumi. 

Netikėta Vytauto Vaitkaus mirtis – tai skaudi netektis žmonai, sūnums, vaikaičiams, visiems artimiesiems ir mums – „Atžalyno“ progimnazijos bendruomenei. Direktoriaus mūsų mokykloje nueitą kelią galima išmatuoti pačiais svarbiausiais žmogiškumo matais: geraširdiškumu, tėviška meile mokiniams ir kolegoms, santūria išmintimi ir tikėjimu, kad viskas bus gerai. Direktorius visada pritarė mokytojų kūrybinėms idėjoms ir padėjo jas įgyvendinti. Mūsų vadovo puikus humoro jausmas, gebėjimas būti savikritiškam suteikdavo stiprybės visiems, susidūrusiems su sunkumais. Jis buvo mylimas ir gerbiamas visos mokyklos bendruomenės, kuriai nuolat dalijo savo neišsenkančią energiją. Skubantys metai netrukus turėjo atnešti užtarnautą laisvę, kuriai Jis turėjo daugybę planų: rytus be skubėjimo, ramias žvejybos akimirkas ir begalinį troškimą būti su artimaisiais...

Vytautas Vaitkus išliks mūsų atmintyje kaip nuoširdus ir dėmesingas vadovas, o artimųjų – mylintis vyras, tėvas ir rūpestingas senelis.

 

Tarptautinio projekto Erasmus+ partnerių užuojauta

Tarptautinio projekto Erasmus+ veiklų skiltyje HOME yra atidarytas skyrelis „Vytautas“, kur partneriai rašo: „Visi mūsų Erasmus + partneriai iš Belgijos, Latvijos ir Katalonijos reiškia giliausią užuojautą draugo lietuvio Vytauto Vaitkaus šeimai ir kolegoms dėl jo mirties.

Mes visi norime jam padėkoti už dalyvavimą mūsų Erasmus+ projekte, už šypsenas ir už viską, kuo dalijomės per projekto direktorių ir koordinatorių susitikimą Katalonijoje“.

Erasmus+ koordinatorė progimnazijoje Danutė Raudienė

 

Netradicinė lietuvių kalbos ir istorijos pamoka 

Rugsėjo 29 dieną mums, 6b klasės mokiniams, Telšių senamiestyje vyko netradicinė lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „Telšiai – septynių kalvų ir meškų miestas“. Mokytojoms ją vesti padėjo ITC gidas Vitalijus. 

Pamoką pradėjome ant Insulos kalvos, kurią puošia Katedra. Apžiūrėjome jos altorius, antro aukšto skulptūras, paslaptingą požemį. Prie paminklo, skirto Durbės mūšiui, išsiaiškinome, kokią didžiulę reikšmę XIII a. jis turėjo visai Europai. Apžiūrint plokštes ant Žemaičių sienos, gidas mums papasakojo ne tik įvairių tikslių faktų apie krikščionybės įsitvirtinimą Žemaitijoje, bet ir tai, kad sienoje įamžintas telefonas „Nokia“. Pasisveikinę su pačia didžiausia meškute, apsigyvenusia Turgaus aikštės laikrodyje, patraukėme į Vilniaus kalnelį, ant kurio stovi mažoji bažnytėlė. Užkopę į jį, išvydome nepakartojamo grožio mūsų miesto vaizdą: tarp gelstančių medžių pasislėpusį Zakso kalną, vidurdienio saulėje spindintį Masčio ežerą, tolumoje žaliuojantį „Alkos“ muziejaus kalnelį. Čia išsiaiškinome visų miesto kalvų pavadinimų kilmę, suskaičiavome visas mūsų pamokoje „sutiktas“ meškutes, išklausėme įdomią istoriją apie žemaitį kapitoną, gelbėjusį skęstantį „Titaniką“. Net nepajutome, kaip prabėgo netradicinės pamokos laikas.

Ši pamoka mums labai patiko, nes gausiai papildėme savo žinių aruodus apie vietovardžius ir Žemaitijos istoriją.

Sofija, Viltė ir Kotryna, 6b klasės mokinės

 

Septintokai lankėsi Šaltojo karo muziejuje

Spalio 2 dieną 7b klasės mokiniai su klasės vadove M. Beinoriene lankėmės Šaltojo karo muziejuje Plungės rajone, Plokščių kaime ir dalyvavome edukaciniame renginyje „Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje“. 

Apžiūrėję ekspoziciją, pasiskirstėme į dvi komandas ir bandėme atlikti įvairias užduotis. Labiausiai patiko šifruoti Morzės abėcėlę. Laimėjo komanda „Atominė bomba“, surinkusi daugiausiai taškų. Laikas ekskursijoje prabėgo nepastebimai, nes ir pati vieta, ir mūsų varžybos paliko didžiulį įspūdį.

Gvidas Stulpinas ir Faustas Jarumbauskas, 7b klasės mokiniai

 

Tarptautinė mokytojų diena

Spalio 5-ąją progimnazijoje šiltai paminėta Mokytojų diena. Nuo pat ryto pedagogai džiaugėsi koridoriuje surengta sveikinimo parodėle – įvairiomis formomis sudėtomis mokinių rankų darbo rožytėmis.

Laiptinėje kabėjo rudeniškas sveikinimo plakatas. Per pertrauką gražiais prasmingais žodžiais, saldžiu tortu ir asmeninėmis dovanėlėmis aštuntokės džiugino pedagogus mokytojų kambaryje. Direktoriaus pavaduotoja J. Dapšienė atrišo ir perskaitė Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos L. Leinartienės dovaną – sveikinimo žodį visiems mokytojams, Padėkos raštus progimnazijos direktoriui V. Vaitkui, technologijų mokytojai J. Martinkienei, fizikos ir informacinių technologijų mokytojai S. Kazokevičienei bei pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkei E. Kavaliauskienei. Mokytojus nudžiugino šakotis, atsiųstas Telšių rajono savivaldybės mero K. Gusarovo, su tvirtais žemaitiškais linkėjimais. Jaukiai nuteikė šiluma, sklindanti iš mokinių akių, ir gražūs rudeniniai žiedai.

„Bendraminčiai“

 

„Beactive – judėk šokio ritmu“

Rugsėjo 25 dieną būrelio „Mados šokis“ narės su vadove šokio mokytoja Dinara Daciene dalyvavo renginyje „Beactive – judėk šokio ritmu“. 

Tai kasmet visoje respublikoje vykstanti akcija, kurios tikslas – stiprinti mokinių fizinę sveikatą, taikant netradicinę judėjimo formą – šokį. Šiemet Telšių miesto ir rajono šokėjai rinkosi „Kranto“ progimnazijos stadione prie Masčio ežero. Šokis truko valandą ir dalyviams dovanojo gerą nuotaiką, energiją, sveikatą.

„Bendraminčiai“

 

Literatūros pamoka prie V. Mačernio paminklo

Rugsėjo 24 dieną lietuvių literatūros pamoka 7a klasės mokiniams vyko prie V. Mačernio paminklo. Jos pradžioje atidžiai apžiūrėjome paminklą, mokytoja papasakojo jo atsiradimo istoriją ir paaiškino, kodėl paminklas būtent toks. 

Diena buvo nuostabi, todėl susėdę ant pievelės deklamavome mintinai išmoktus V. Mačernio „Rudens sonetus“. Tai buvo dar nepatirtas įspūdis, nes atrodė, kad pats poetas mūsų klausosi. Jautėmės pakylėtai. Pamokos pabaigoje ragavome gardžius obuolius, juk viename sonete V. Mačernis rašė: „Ir gyvenu<...>ragaudamas gyvenimą kaip vaisių...“ Grįždami į progimnaziją stabtelėjome prie namo Respublikos gatvėje, kuriame 1920 – 1921 metais gyveno Vydūnas, aplankėme jo pasodintus kaštonus. Patraukę į autobusų stotį, suradome prie jos pastato ir metalinių atramų pritvirtintas lenteles su išgraviruotais V. Mačernio, V. Stulpino, V. Daujotytės eilėraščiais. Smagiai juos perskaitėme ir aptarėme. Tai buvo puiki lietuvių literatūros pamoka: sužinojome daug naujų dalykų, įsigilinome į V. Mačernio ir kitų poetų kūrybą, patyrėme naujų įspūdžių ir pamiklinome kojas.

Rokas Grybauskas, 7a klasės mokinys

 

Rokas Grybauskas, 7a klasės mokinys
 

Europos kalbų dienos paminėjimas

Kalba yra meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. M. Daukša

Tas, kuris nemoka svetimų kalbų, nesupranta ir savosios. J. V. Gėtė

Kiekvienais metais „Atžalyno“ progimnazijos kalbų mokytojai su savo mokiniais mini Rugsėjo 26-ąją – Europos kalbų dieną. 

Šiais metais moksleiviai, vadovaujami savo anglų (B. Raibužienės, K. Bagužienės, L. Trepkevičienės), rusų (A. Daukantienės, M. Beinorienės, D. Galminienės), vokiečių (B. Raibužienės) kalbų mokytojų, rinko žymių žmonių posakius apie kalbą. 

Juos rusų, anglų, vokiečių kalbomis užrašė ant spalvotų iš popieriaus iškirptų medžių lapų, taip „užaugindami“ gražų „kalbų medį“ progimnazijos fojė. Rusų kalbos mokytojos paruošė stendą-informaciją mokytojų kambaryje. Kalbų mokytojos savo kolegas įvairiomis kalbomis pakvietė pasivaišinti rudens gėrybėmis: obuoliais, kriaušėmis, avietėmis.

Anglų kalbos mokytojos B. Raibužienė, K. Bagužienė, L. Trepkevičienė pristatė eTwinning projektą „Enjoy English and Speak from the Heart“. Rugsėjo 25 d. įvyko pirmasis vaizdo susitikimas su visais šio projekto dalyviais iš kitų šalių (Lietuvos, Čekijos, Turkijos, Ukrainos, Prancūzijos, Italijos...). Jis buvo skirtas susipažinimui su projektu, jo dalyviais, šalių ir mokyklų prisistatymams ir Europos kalbų dienos paminėjimui. 8b klasės mokinė Samanta Miniotaitė projekto dalyvius sužavėjo anglų kalba atlikta daina, atitinkančia projekto pavadinimą, „Kalba iš širdies“. Mokiniai išsakė savo mintis apie projektą, gamino įvairių šalių vėliavas, užrašė sveikinimosi žodį įvairiomis kalbomis, vėliavėlėmis papuošė  mokyklos fojė.

Anglų kalbos mokytoja L. Trepkevičienė pristatė eTwinning projektą 2, 3, 4 klasių mokiniams „Sm@rt Researchers”. Mokiniai, susipažinę su projektu, rašė sveikinimosi žodžius užsienio kalbomis, piešė tų šalių vėliavas, surengė darbų parodėlę mokyklos skaitykloje.

Skaityklos bibliotekininkė D. Krauzienė paruošė vaikams skaidres apie Europos kalbų dieną ir pakvietė mokytojus vesti integruotas pamokas. Per etikos pamokas skaidres peržiūrėjo penktokai; 6a, 8c ir 8b klasių mokiniai – per užsienio kalbų pamokas.

Anglų k. mokytoja Lina Trepkevičienė

 

Puslapis 3 iš 5

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis