Potyrių takas

Progimnaziją aplankė VDU Telšių filialo studentų sukurta kilnojamoji instaliacija – potyrių takas „Skaistykla“. Objektas suprojektuotas potyriams, kurie vyksta tarp „Skaistyklos“  kelio pradžios ir pabaigos. Instaliacijos tema – žmogaus  ekologija. 

Objektą sudaro 4 dalys: įėjimas („Gimimas“, aut. E. Lendraitytė), garsas („Vėjo vargonai“, aut. S. Šiušaitė), veiksmas („Miškas“, aut. G. Norvilienė), pabaiga, aut. R. Voras. Maloniai kviečiame „pasivaikščioti“ potyrių taku ir pajausti, kokie pojūčiai yra slopinami, kurie užaštrinami, judant nuo kelio pradžios iki pabaigos, ir kaip tai mus paveikia.

Dailės mokytoja L. Kaziukonė

 

Geografijos ir fizinio ugdymo pamoka Baltijos pajūryje

Rugsėjo 16 dieną integruota geografijos ir fizinio ugdymo pamoka 8c klasei vyko Baltijos pajūryje. Mokiniai su geografijos bei fizinio ugdymo mokytojomis žygiavo nuo Melnragės iki Olando kepurės, stebėdami, kaip keičiasi krantas, augalija ir gyvūnija, fotografavo medūzą, Baltijos jūros tarakoną, paukščius, augalus, įvertino kranto tipą.

Įdomu buvo išsiaiškinti vietovių pavadinimus, rasti Lietuvos aukso – gintaro, susipažinti su „Memel Nord“ – Antrojo pasaulinio karo gynybiniais įtvirtinimais. Smagu buvo ir tai, kad vaikai dirbo grupėse, buvo įvertinti pažymiais (iš geografijos) ir kaupiamuoju vertinimu (iš fizinio ugdymo). Mokytojos nuėjo 15 000 žingsnių, o mokiniai atlikdami užduotis – net 17000. Mokinių ir mokytojų nuomone, tai buvo puiki netradicinė pamoka.

Geografijos mokytoja Laima Baltrukonienė

 

Spalio 5 – 11 d. – disleksijos pažinimo savaitė „Go RED for Dyslexia“

Disleksija – skaitymo ir rašymo sutrikimas, dažniausiai paveldimas, kai žmogui sunku susieti raidę su garsu, jungti raides į žodžius ir sklandžiai bei taisyklingai perskaityti ir užrašyti žodžius. Specialistų manymu, maždaug kas 10 vaikas disleksikas ir\arba disgrafikas.

Todėl spalio 5 – 11 d. progimnazijoje organizuota disleksijos pažinimo savaitė „Go RED Dyslexia“. Vaiko gerovės komisijos nariai ir bibliotekininkė Aušra Vaičiulienė parengė įdomų stendą, kuriame skelbė informaciją apie disleksiją, įžymius žmones disleksikus ir kvietė progimnazijos bendruomenę spalio 9 dieną ateiti į mokyklą pasipuošus raudonos spalvos detalėmis. Klasėse šia tema vyko pokalbiai, diskusijos.

Manome, kad tokie renginiai plečia akiratį, moko tolerancijos, todėl vaikai, turintys skaitymo ir rašymo sutrikimų, jausis emociškai saugūs visaverčiai bendruomenės nariai.


„Bendraminčiai“

 

In memoriam

Žmogus – tik žemėj svečias,
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleist į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios...

Rudenišką spalio 5-ą dieną netekome ilgamečio mūsų progimnazijos direktoriaus Vytauto Vaitkaus.

Vytautas Vaitkus gimė 1953 m. birželio 8 d. Telšiuose.

1975 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (dabar - Šiaulių universitetas) ir įgijo pradinio mokymo metodikos ir pedagogikos specialybę.

2002 m. baigė Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetą ir įgijo antros pakopos edukologinės krypties ekonomikos ir verslo pagrindų studijų programos ekonomikos mokytojo kvalifikaciją.

1975–1979 m. buvo Telšių rajono Mitkaičių aštuonmetės mokyklos direktorius.

1998–2005 m. dirbo Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistu.

2005 m. buvo paskirtas Telšių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos (dabar -  progimnazijos) direktoriumi. 

Netikėta Vytauto Vaitkaus mirtis – tai skaudi netektis žmonai, sūnums, vaikaičiams, visiems artimiesiems ir mums – „Atžalyno“ progimnazijos bendruomenei. Direktoriaus mūsų mokykloje nueitą kelią galima išmatuoti pačiais svarbiausiais žmogiškumo matais: geraširdiškumu, tėviška meile mokiniams ir kolegoms, santūria išmintimi ir tikėjimu, kad viskas bus gerai. Direktorius visada pritarė mokytojų kūrybinėms idėjoms ir padėjo jas įgyvendinti. Mūsų vadovo puikus humoro jausmas, gebėjimas būti savikritiškam suteikdavo stiprybės visiems, susidūrusiems su sunkumais. Jis buvo mylimas ir gerbiamas visos mokyklos bendruomenės, kuriai nuolat dalijo savo neišsenkančią energiją. Skubantys metai netrukus turėjo atnešti užtarnautą laisvę, kuriai Jis turėjo daugybę planų: rytus be skubėjimo, ramias žvejybos akimirkas ir begalinį troškimą būti su artimaisiais...

Vytautas Vaitkus išliks mūsų atmintyje kaip nuoširdus ir dėmesingas vadovas, o artimųjų – mylintis vyras, tėvas ir rūpestingas senelis.

 

Tarptautinio projekto Erasmus+ partnerių užuojauta

Tarptautinio projekto Erasmus+ veiklų skiltyje HOME yra atidarytas skyrelis „Vytautas“, kur partneriai rašo: „Visi mūsų Erasmus + partneriai iš Belgijos, Latvijos ir Katalonijos reiškia giliausią užuojautą draugo lietuvio Vytauto Vaitkaus šeimai ir kolegoms dėl jo mirties.

Mes visi norime jam padėkoti už dalyvavimą mūsų Erasmus+ projekte, už šypsenas ir už viską, kuo dalijomės per projekto direktorių ir koordinatorių susitikimą Katalonijoje“.

Erasmus+ koordinatorė progimnazijoje Danutė Raudienė

 

Netradicinė lietuvių kalbos ir istorijos pamoka 

Rugsėjo 29 dieną mums, 6b klasės mokiniams, Telšių senamiestyje vyko netradicinė lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „Telšiai – septynių kalvų ir meškų miestas“. Mokytojoms ją vesti padėjo ITC gidas Vitalijus. 

Pamoką pradėjome ant Insulos kalvos, kurią puošia Katedra. Apžiūrėjome jos altorius, antro aukšto skulptūras, paslaptingą požemį. Prie paminklo, skirto Durbės mūšiui, išsiaiškinome, kokią didžiulę reikšmę XIII a. jis turėjo visai Europai. Apžiūrint plokštes ant Žemaičių sienos, gidas mums papasakojo ne tik įvairių tikslių faktų apie krikščionybės įsitvirtinimą Žemaitijoje, bet ir tai, kad sienoje įamžintas telefonas „Nokia“. Pasisveikinę su pačia didžiausia meškute, apsigyvenusia Turgaus aikštės laikrodyje, patraukėme į Vilniaus kalnelį, ant kurio stovi mažoji bažnytėlė. Užkopę į jį, išvydome nepakartojamo grožio mūsų miesto vaizdą: tarp gelstančių medžių pasislėpusį Zakso kalną, vidurdienio saulėje spindintį Masčio ežerą, tolumoje žaliuojantį „Alkos“ muziejaus kalnelį. Čia išsiaiškinome visų miesto kalvų pavadinimų kilmę, suskaičiavome visas mūsų pamokoje „sutiktas“ meškutes, išklausėme įdomią istoriją apie žemaitį kapitoną, gelbėjusį skęstantį „Titaniką“. Net nepajutome, kaip prabėgo netradicinės pamokos laikas.

Ši pamoka mums labai patiko, nes gausiai papildėme savo žinių aruodus apie vietovardžius ir Žemaitijos istoriją.

Sofija, Viltė ir Kotryna, 6b klasės mokinės

 

Septintokai lankėsi Šaltojo karo muziejuje

Spalio 2 dieną 7b klasės mokiniai su klasės vadove M. Beinoriene lankėmės Šaltojo karo muziejuje Plungės rajone, Plokščių kaime ir dalyvavome edukaciniame renginyje „Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje“. 

Apžiūrėję ekspoziciją, pasiskirstėme į dvi komandas ir bandėme atlikti įvairias užduotis. Labiausiai patiko šifruoti Morzės abėcėlę. Laimėjo komanda „Atominė bomba“, surinkusi daugiausiai taškų. Laikas ekskursijoje prabėgo nepastebimai, nes ir pati vieta, ir mūsų varžybos paliko didžiulį įspūdį.

Gvidas Stulpinas ir Faustas Jarumbauskas, 7b klasės mokiniai

 

Tarptautinė mokytojų diena

Spalio 5-ąją progimnazijoje šiltai paminėta Mokytojų diena. Nuo pat ryto pedagogai džiaugėsi koridoriuje surengta sveikinimo parodėle – įvairiomis formomis sudėtomis mokinių rankų darbo rožytėmis.

Laiptinėje kabėjo rudeniškas sveikinimo plakatas. Per pertrauką gražiais prasmingais žodžiais, saldžiu tortu ir asmeninėmis dovanėlėmis aštuntokės džiugino pedagogus mokytojų kambaryje. Direktoriaus pavaduotoja J. Dapšienė atrišo ir perskaitė Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos L. Leinartienės dovaną – sveikinimo žodį visiems mokytojams, Padėkos raštus progimnazijos direktoriui V. Vaitkui, technologijų mokytojai J. Martinkienei, fizikos ir informacinių technologijų mokytojai S. Kazokevičienei bei pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkei E. Kavaliauskienei. Mokytojus nudžiugino šakotis, atsiųstas Telšių rajono savivaldybės mero K. Gusarovo, su tvirtais žemaitiškais linkėjimais. Jaukiai nuteikė šiluma, sklindanti iš mokinių akių, ir gražūs rudeniniai žiedai.

„Bendraminčiai“

 

Puslapis 1 iš 3

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis