Aštuntokų paskutinis skambutis

Birželio 23-iosios rytą progimnazija vėl aidėjo nuo mokinių balsų. Aštuntokai, mokytojai, tėveliai rinkosi į Paskutinio skambučio šventę, kurią organizavo ir vedė septintokai bei jų klasių vadovai Marytė Beinorienė ir Gintaras Vaitkaitis.

Aštuntokams buvo įteikti Pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimai ir padėkos už puikų mokymąsi, aktyvią popamokinę veiklą. Jaunuosius abiturientus sveikino progimnazijos direktorius Kęstutis Saplinskas, direktoriaus pavaduotoja Virginija Svotienė, direktoriaus pavaduotoja Jadvyga Dapšiėnė, klasių vadovės Dalia Galminienė, Asta Daukantienė, Laima Baltrukonienė, etikos ir istorijos mokytoja Vilma Savickienė, tėveliai. Aštuntokai ir jų tėveliai dėkojo mokytojams už jų triūsą, gražiausius „Atžalyne“ praleistus metus. Padėkos įteiktos ir šauniausių aštuntokų tėveliams: J. ir K. Beržiniams, G. ir A. Šapalams, J. ir P. Miniotams, T. ir D. Girkontams bei R. ir E. Vavilovams. Jokūbui Beržiniui ir Liepai Bendoraitytei buvo patikėta nuleisti progimnazijos vėliavą. Aidint būgnų garsams aštuntokai palydėti į vasarą. Linkime jiems didžiausios sėkmės tolimesniame kely!

„Bendraminčiai“

 

Pradinukai linksmai svajodami užbaigė mokslo metus

Kaip ir visiems mokiniams, taip ir mūsų progimnazijos pradinukams šie mokslo metai buvo kitokie. Nelengva buvo mokytis nuotoliniu būdu. Negana to, mokslo metai buvo ilgesni ir pasibaigė tik birželio 16 dieną. O pasibaigė jie linksmai ir pasvajojant. Yra susiklosčiusi tradicija, kad mokslo metų užbaigimu rūpinasi trečiokai su savo mokytojomis.

Paskutinioji mokslo metų diena prasidėjo nuo trumpalaikio projekto vykdymo. Visos 1–3 klasės ryte gavo po didelį popieriaus lapą su pavadinimu „Vasaros svajonės“. Su savo mokytojomis vaikai svajojo, ką per vasarą norėtų nuveikti, pamatyti, aplankyti, su kuo susipažinti ar ką paragauti. Visa tai jie aprašinėjo, piešė ir „sutupdė“ į bendrą klasės svajonių plakatą.

Tuo metu ketvirtokams paskutiniąją pamoką vedė jų mokytojos Jūratė ir Nijolė. Po pamokos trečiokai pakvietė ketvirtokus į Paskutinio skambučio pradinėje mokykloje šventę. Šventėje dalyvavo progimnazijos direktorius Kęstutis Saplinskas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė. Jie pasveikino mokinius, pasidžiaugė jų pasiekimais. Gavę Pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus, buvo palydėti į savo klases.  

Vėliau visi pradinukai susirinko į progimnazijos kiemą. Šventė tęsėsi. Vaikai dainavo, šoko, deklamavo, pristatinėjo vasaros svajones. Vaikus sveikino, pasiekimais džiaugėsi progimnazijos direktorius, pavaduotoja. Skambant dainai „Vasarėlė, vasarėlė“ ir skraidant muilo burbulams, pradinukai išsiskirstė atostogauti.

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė Eugenija Kavaliauskienė

 

Integruotas projektas „Žaidžiu, judu – sveikai gyvenu“

3b klasės mokiniai kartu su Naujamiesčio mokyklos 5–6 lavinamosios klasės mokiniais vykdė trumpalaikį metų projektą „Žaidžiu, judu – sveikai gyvenu". Įvyko du bendri renginiai: bėgimas Masčio ežero pakrante „Už draugystę ir laimingą vaikystę“ ir sporto šventė „Judėkime kartu – tai daryt labai smagu".

3b klasės mokytoja Diana Riškienė

 

Paskutinis skambutis

MALONIAI KVIEČIAME 

 

Būrelis „Piliečio žadintuvas“ aplankė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Telšių skyriaus narius

Šiais metais Lietuva minės 80 metų nuo 1941 m. birželį prasidėjusių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą bei kitas atšiaurias vietoves. Būrelio Piliečio žadintuvas“ nariai su vadove Vilma Savickiene aplankė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Telšių skyriaus narius. Apsilankymo metu buvę tremtiniai papasakojo savo istorijas: kada ir kur buvo ištremti, kokius sunkumus teko ištverti, kaip jiems pavyko sugrįžti į Lietuvą. 

Šis susitikimas buvo jautrus. Buvę tremtiniai ašarojo, prisimindami skaudžius savo gyvenimo įvykius. Ašarojome ir mes, klausydami jų pasakojimų. Pabaigoje visi kartu sudainavome tremtinių dainą  „Aš verkiau parimus“. Buvusius tremtinius pagerbėme atminimo atvirukais su simboliu „Gyvybės medis“. Atvirukus gaminti padėjo dailės mokytoja Ligita Kaziukonė su savo mokiniais. Iš viso buvo padovanota 40 atvirukų. Visi jie skirtingi ir unikalūs. Mokiniai buvo maloniai nustebinti politinių kalinių ir tremtinių Telšių skyriaus pirmininkės Reginos Chmieliauskienės įteiktomis dovanomis. Jiems buvo padovanotos gėlių puokštės su neužmirštuolėmis. O būrelio vadovei ponia Chmieliauskienė padovanojo Stanislovo Abromavičiaus išleistą knygą „Tremties vaikai“. Atsisveikindami ir linkėdami vieni kitiems  sveikatos, nutarėme ir toliau palaikyti glaudžius ryšius. Buvę tremtiniai pažadėjo rudenį atvykti į mokyklą ir  papasakoti mokiniams, koks gilus buvo tėvynės ilgesys ir meilė savo gimtajam kraštui.

Istorijos mokytoja ir „Piliečio žadintuvo“ vadovė Vilma Savickienė

 

Nacionalinė teisės žinių olimpiada

Šiais metais Lietuvoje nuotoliniu būdu buvo organizuojama Nacionalinė teisės žinių olimpiada. Telšių ,,Atžalyno“ progimnazijos mokiniai, paraginti istorijos mokytojos Vilmos Savickienės, aktyviai joje  dalyvavo. Olimpiada vyko dviem etapais. Pirmas etapas vyko gegužės 20 dieną. Iš mūsų mokyklos dalyvavo 34 5–8 klasių mokiniai. Antras etapas vyko birželio 4 dieną ir  jame dalyvauti buvo pakviesta 13 mokinių. Olimpiadoje buvo pateikti 28 testo ir 2 atviri klausimai.

Iš mūsų mokyklos daugiausia balų (23 balus) surinko 7a kl. mokinys Dovydas Dužinskas.

Vienu balu atsiliko 8c kl. mokinė Austėja Tolytė, surinkusi 22 balus. 21 balą surinko 6b kl. mokinys Jokūbas Dacys. Taip pat II etape dalyvavo 5b kl. mokinė Aistė Brazauskaitė, 6b kl. mokiniai Matas Navikas, Matas Kulevičius ir Dominykas Juška, 7b kl. mokinė Gabija Jonauskytė, 8c kl. mokinės Uršulė Šapalaitė ir Urtė Tamavičiūtė. Sveikinu visus, dalyvavusius neeilinėje nacionalinėje olimpiadoje!

Istorijos mokytoja Vilma Savickienė

 

Tarptautinė vaikų gynimo diena bendradarbiaujant su Naujamiesčio mokykla

Jau keletą metų vyksta mūsų progimnazijos šiltas bendradarbiavimas su Naujamiesčio mokykla. Birželio 1-ąją dieną mūsų progimnazijos mokiniai svečiavosi Naujamiesčio mokykloje. 4a, 4b ir 3a klasės mokiniai Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga padarė gražius sveikinimo atvirukus Naujamiesčio mokyklos mokiniams. 

Pirmų klasių mokiniai, pradinių klasių choras „Atžalynukai“  ir ansamblio nariai padovanojo keletą dainų. Net tris smagius šokius sušoko būrelis „Mados šokis“. Atsidėkodama Naujamiesčio mokyklos bendruomenė visus mokinius, dalyvavusius programoje, pavaišino saldumynais. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Gabių vaikų ugdymas progimnazijoje 

2020-2021 m. m. progimnazijoje pradėta kurti gabių vaikų ugdymo sistema: parengtos jų ugdymo metodinės rekomendacijos mokytojams, sukurta jų skatinimo sistema, jiems sudarytos sąlygos plėtoti savo gebėjimus, vykdytos veiklos įvairių dalykų žinioms pagilinti.

Mokiniai turėjo galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su gabiais bendraamžiais, dalyvauti projektuose. Su projektų tikslais ir veiklomis mokiniai buvo supažindinti dar mokslo metų pradžioje. Lapkričio mėnesį, prasidėjus karantinui, nuspręsta projektus vykdyti nuotoliniu būdu ir progimnazijos bendruomenei pristatyti birželio mėn. pradžioje. Mokinių projektiniai darbai šiuo metu demonstruojami įvairiose mokyklos erdvėse: bibliotekoje, skaitykloje ir pradinukų alėjos stende.

Džiugu, kad per mokslo metus įvykdyti penki projektai. Projekte „Fotonovelių kūrimas“ (vadovė lietuvių k. ir lit. mokytoja J. Šliažienė) 6b klasės mokiniai sukūrė tris fotonovelių ciklus „Vaikystė“, „Žiema“ ir „Mano gimtasis miestas“. Šie kūrybiniai darbai publikuojami parodoje, surengtoje mokyklos bibliotekoje. Projektui „Filmukų kūrimas apie Telšius anglų kalba“ vadovavo anglų k. mokytoja K. Bagužienė. 5-8 klasių mokinių sukurtus filmukus galima pamatyti per anglų kalbos pamokas birželio mėnesį. Projektą „Geometrinės figūros Masčio ežero pakrantėje" (vadovė matematikos mokytoja A. Streckienė) atliko 8c klasės mokiniai, kurie Masčio ežero pakrantėje ieškojo objektų, panašių į matematines geometrines figūras, fotografavo jas, atliko matavimus, skaičiavo plotus, tūrius, nustatė didžiausias ir mažiausias  figūras. Šaunius mokinių darbų rezultatus galima pamatyti skaitykloje. Projekto „Mano šokėjo kostiumas“ vadovė šokio mokytoja D. Dacienė sudarė galimybes pradinių klasių mokiniams pasitelkti vaizduotę ir nupiešti įsivaizduojamą šokėjo kostiumą. Puikūs mokinių piešiniai demonstruojami pradinukų alėjos stende. 4a klasės mokytoja J. Petrulienė su savo ugdytiniais įvykdė projektą „Populiariausi pradinukų vardai“. Atlikto darbo rezultatai taip pat demonstruojami pradinukų  alėjos stende.

Projektų vadovės mokytojos džiaugiasi, kad jų mokiniai yra kūrybingi ir atsakingi. Mokiniams veiklos labai patiko. Jie išmoko atidžiau stebėti aplinką, šauniai dirbti individualiai ir komandoje.

Gabių vaikų ugdymo programos įgyvendinimo grupės vadovė J. Šliažienė

 

Puslapis 1 iš 13

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis