Mokyklos bendruomenės diena Katedroje

Kiekvieną spalį – rožančiaus mėnesį, skirtą pagarbinti Dievo motiną šv. Mergelę Mariją, mūsų mokyklos bendruomenė susirenka į šv. Antano Paduviečio katedrą bendrai maldai. Džiugu, kad į direktoriaus V. Vaitkaus kvietimą atsiliepia vis daugiau tėvelių, senelių ir kartu dalyvauja Šv. Mišiose. Rimtyje prisiminę, kad esame Dievo vaikai, prašome brangiausio Viešpačio saugoti mūsų mokyklą: mokytojus, mokinius ir jų tėvelius, čia susirinkusius ir jau išėjusius Anapilin.

Šventąsias Mišias aukojo Katedros administratorius kanauninkas Domas Gatautas. Iš sakyklos skambėjo mokyklos direktoriaus Vytauto Vaitkaus skaitomi Šventojo Rašto žodžiai, mokytojų ir mokinių prašymai Dievo malonės. Prie altoriaus buvo nešama deganti žvakė (Kristaus meilės simbolis), Biblija, rožančius ir kasdienės duonos kepalas. Dešimtokai Tomas Martinkus ir Ieva Raibužytė atnešė duoną ir vyną, kurie per šv. Mišias tampa Kristaus kūnu ir krauju. Susikibę už rankų visi kalbėjome „Tėve mūsų“ ir vieni kitiems linkėjome ramybės. Susikaupimo valandą gražiai skambėjo merginų choro, vadovaujamo muzikos mokytojo Gintaro Vaitkaičio, atliekamos giesmės. Po kunigo palaiminimo pasijutome pakylėtai, ne vieną aplankė mintys apie tai, ko reikia, kad būtum laimingas. Už šios gražios šventės organizavimą nuoširdžiai dėkojame mokyklos administracijai, klasių vadovams ir ypač savo tikybos mokytojoms Jadvygai Dapšienei ir Marytei Beinorienei.

Monika Šapaitė, Deimantė Sušinskytė ir Kamilė Smilgytė, 6b klasės mokinės

 

Mieli mokiniai!

Dauguma Jūsų į mokyklą iškeliaujate dar neprašvitus, o greitai ir į namus grįšite tamsiu paros metu. Tai vienas pavojingiausių metų laikotarpių eismo dalyviams, kai dėl pablogėjusio matomumo pagausėja eismo įvykių, kuriuose nukenčia pėstieji, ypač vaikai. Paprašykite tėvelių, kad pasirūpintų drabužiais su šviesą atspindinčiais elementais ir būtinai, kad segėtumėte atšvaitą.

Neišeikite į mokyklą be atšvaito. Padarykite viską, kad Jūs būtumėte saugūs kelyje!   Būtinai pasirūpinkit ir kitų šeimos narių saugumu!

Mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus

 

Jaunųjų žurnalistų išvyka pas korespondentę Eleną Mažeikienę

Spalio 10-osios rytą mokyklos žurnalistai, susėdę į mokyklinį autobusą, patraukė į Tučių kaimą pas šio kaimo šviesuolę, rajoninių laikraščių, respublikinio laikraščio „Gimtinė“ korespondentę, Tėvynės pažinimo draugijos narę mielą močiutę Eleną Mažeikienę susipažinti su jos gyvenimu ir veikla, pasimokyti taip mylėti savo gimtąjį kraštą ir jo žmones, kad norėtųsi tuo užkrėsti ir kitus.

Išlipę iš autobuso, patekome į seną sodybą, jau skaičiuojančią 175-erius metus. Joje išaugusios net penkios Mažeikų kartos. Dabar senoji pirtis, svirnas ir gyvenamoji troba tapo šeimos, giminės ir Tučių kaimo muziejumi. Jame talpinami ne tik senoviniai rakandai, kiti buities daiktai, bet ir eksponatai, liudijantys apie daugybę suorganizuotų Tučių kaimo švenčių, susibūrimų, kurių metu kraštiečiai demonstravę išradingumą ir nagingumą, mokėjimą džiaugtis paprastais dalykais, iš kurių pats svarbiausias – gražus kaimynų bendravimas. Vaikams buvo įdomu pavartyti albumus, kuriuose surinkta medžiaga apie garsius giminaičius, svarbiausius giminės įvykius, E. Mažeikienės knygos „Tučiai – Žemaitijos kertelė“ pristatymo Nevarėnuose akimirkos. E. Mažeikienė pasakojo pradėjusi rašyti dvylikos metų ir šio pomėgio neatsisakanti iki šiol. Šiuo metu renkanti ir užrašinėjanti istorijas apie kaimo šulinius, vienus iš pačių svarbiausių statinių kaimiečio kieme ar netgi pačioje troboje. Kiek įdomaus apie kaimo žmonių gyvenimą galima sužinoti klausantis ar skaitant šias istorijas!

Pasisvečiavę pas Tučių kaimo šviesuolę supratome, kad labai svarbu savo gyvenime pastebėti gražius dalykus, atrasti prasmę gerumu ir nuoširdumu dalijantis su kitais. Svarbu mylėti šalia esančius žmones ir gyventi galvojant, ką paliksi po savęs.

Laikraščio „Labas“ būrelio vadovė A. Arlauskienė

 

Rudenėlio išdaigos

Atkeliavo rudenėlis nešinas didžiule pintine gėrybių. Iš įvairių rudens gėrybių pradinukai gamino darbelius, kuriais papuošė ugdymo(si) aplinką.

Šiais mokslo metais parodėlė buvo organizuota mokyklos fojė. Parodėle visą savaitę gėrėjosi ne tik mokiniai, bet ir jų mokytojai bei tėveliai. Paskutinę savaitės dieną parodos organizatoriai apdovanojo padėkos raštais ir kūrybine kompozicija visų klasių mokinius už išradingumą bei kūrybiškumą. Apie parodėlę dar ilgai primins nuotraukos mokyklos fojė.

Būrelio „Bendraminčiai“ narės Deimantė ir Romena

 

Lytiškumo ugdymas

Lytinis brendimas ir su juo susiję pokyčiai yra svarbūs kiekvienos merginos gyvenime. Šiuo gyvenimo periodu kyla daugybė įvairių su lytiškumu susijusių klausimų, todėl paauglystės laikotarpiu sveikatos mokymas bei lytinis ugdymas yra būtinas. Spalio 8 d. mūsų mokykloje buvo organizuojamos dvi su lytiškumu ir jo ugdymu susijusios paskaitos, kurias skaitė lektorė iš Šiaulių – akušerė D. Sungailienė.

Paskaita „Tarp mūsų, mergaičių“ pagal Always programą

Ši paskaita buvo skirta 6 klasių mergaitėms. Šios paskaitos tikslas buvo padėti mokinėms suvokti fizinius ir emocinius pasikeitimus brendimo laikotarpiu ir jam pasiruošti, įsisavinti tinkamus higieninius įpročius, taip pat sužinoti ir išmokti reprodukcinės sistemos terminologiją. Šia paskaita buvo siekiama padėti 6 klasių mergaitėms įgyti visapusišką suvokimą brendimo klausimais, taip pat priimti permainas ir sumažinti su brendimo laikotarpiu susijusį stresą. Paskaitoje iš viso dalyvavo 21 mergaitė.

Paskaita „Merginų lytinis brendimas ir asmens higiena“

Švietėjišką paskaitą „Merginų lytinis brendimas ir asmens higiena” inicijavo Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Ši paskaita buvo skirta 8 klasių merginoms. Jos tikslas buvo suteikti daugiau naujų žinių apie lytinę, reprodukcinę sveikatą, jos išsaugojimą, supažindinti su priemonėmis naudojamomis apžiūros metu bei suformuoti tinkamus asmens higienos įgūdžius aktyvaus lytinio brendimo laikotarpiu. Paskaitos metu buvo demonstruojama įvairi vaizdinė medžiaga bei priemonės, leidžiančios geriau įsisavinti naujas žinias. Iš viso paskaitoje dalyvavo 24 merginos.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė A. Fabijonavičiūtė

 

Išvyka į Senelių globos namus

Spalio 1 d. yra minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Socialinių pedagogių iniciatyva šią dieną mini ir mūsų mokykla. Kiekvienais metais yra organizuojama išvyka į Senelių globos namus.

Šiemet kartu su socialinėmis pedagogėmis Vaiva Daciene ir Laima Kuzminskyte vyko VSPS Asta Fabijonavičiūtė, būrelio „Piliečio žadintuvas“ nariai ir jų vadovė Vytauta Nekrašienė bei muzikos mokytoja Laima Petrulaitienė. Mūsų mokyklos mokiniai dainavo dainas, deklamavo eilėraščius ir dovanojo gėles seneliams. Renginyje buvo pradžiuginti 60 senelių. Senelių bendruomenės pirmininkė dėkojo mūsų bendruomenei ir padovanojo padėkos dovanėlę. 

„Bendraminčių“ narės Deimantė ir Kornelija

 

Pasaulinė muzikos diena

Spalio 1 d. švenčiama Pasaulinė muzikos diena. Bendraminčių būrelis šiai dienai paminėti apklausė muzikos mokytoją Gintarą Vaitkaitį apie šią dieną.

Ar jums muzikos diena yra tokia kaip ir visos dienos?
Diena, rodos, kaip ir visos,, kadangi pats esu muzikantas, tai pakili nuotaika tądien tikrai lydi.

Jeigu švenčiate muzikos dieną, tai kaip?
Šią dieną visada rengiami geriausių Lietuvos rimtosios muzikos atlikėjų ,,paradai“, t. y., koncertai, muzikų žygiai per Lietuvą. Todėl niekada nepraleidžiu progos aplankyti gerą koncertą ir pasiklausyti profesionalios muzikos, žinoma, jei pats tą dieną nekoncertuoju.

Kodėl, jūsų manymu, yra muzikos diena?
Na, matyt, todėl kad egzistuoja muzika. Pabandykite įsivaizduoti gyvenimą be jos ir greit rasite atsakymą į šį klausimą.

Ar Lietuvai muzikos diena yra svarbi?
Žinoma, svarbi kaip ir visoms kitoms šalims. Šios dienos tikslas UNESCO idėjos įgyvendinimas, dvasinių žmogaus vertybių puoselėjimas ir iškėlimas. Muzika yra viena iš vertybių, ji labai svarbi žmogaus gyvenime.

Ar seniai švenčiama muzikos diena?
Ši diena švenčiama nuo 1975 m., kai UNESCO paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine muzikos ir muzikų diena. Šventės iniciatorius buvo kompozitorius Dmitrijus Šostokovičius.

Ar kiekvienais metais mokykloje švenčiama muzikos diena?
Mokykloje šią dieną paminėsime antrą kartą, manau, kad ateityje tai taps gražia tradicija. Visus ryte pasitiks nuotaikingas maršas, kuris sukurs šveninę nuotaiką. Per pertraukas foje bus dainuojama karaoke, demonstruojamos ištraukos iš garsių visame pasaulyje miuziklų bei kompozitoriaus J. S. Bacho parafrazės šiuolaikiškai.

Dėkojame mokytojui Gintarui Vaitkaičiui.

„Bendraminčių“ informacija

 

Konstitucijos egzaminas 2014

Jau aštuntus metus organizuojama tradicine tapusi visuotinė teisinių žinių įvertinimo akcija – Konstitucijos egzaminas 2014. Teisingumo ministerija kartu su egzamino globėja – Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite – visus šalies piliečius akcijos metu kviečia pasitikrinti Konstitucijos žinias.
Mūsų mokyklos mokiniai taip pat aštuntus metus išmėgina savo jėgas Konstitucijos egzamine. Šiemet Konstitucijos žinias pasitikrino 146 mokiniai. Darbus vertino istorijos mokytojos Vytauta Nekrašienė ir Silva Gvazdovienė. Mokyklos konkurso koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė.

„Bendraminčių“ informacija

 

Puslapis 1 iš 3

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Zumba mankšta

khantry design

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų mokyklos dienyną.

Dabar naršo

Mes turime 9 svečius online

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis