Tarptautiniai projektai eTwinning „Atžalyno“ progimnazijoje

Į tarptautinių eTwinning projektų veiklas „Atžalyno“ progimnazija įsijungė 2007 metais balandžio mėnesį. Per šį laikotarpį įvykdyti 29 projektai. Aštuoni iš jų apdovanoti NA ir Europos kokybės ženkleliais.

Projektas „Kaip paukštis“ pasiekė aukštą įvertinimą. Jis suteikė mokyklai „Geriausia Lietuvos eTwinning mokykla 2009“ vardą. Projektas buvo pristatytas Europos mokyklų bendruomenei Berlyne.

Projektas „Tarpkultūrinis dialogas pasakose, dramoje ir mene“ pripažintas „Geriausia eTwinning mokykla 2011“. Šis projektas konkurse „Europos eTwinning apdovanojimai 2013“ laimėjo Mevlana apdovanojimą už tarpkultūrinį supratimą, ryšius tarp skirtingų kultūrų, skirtingų žmonių, tarpkultūrinį supratimą. Aukšti projekto vykdymo įvertinimai projekto koordinatorei Danutei Raudienei suteikė galimybę dalyvauti tarptautinėse eTwinning konferencijose Ispanijoje, Vokietijoje.  

Per eTwinning veiklas mūsų mokykla buvo pakviesta 2008-2010 vykdyti Comenius projektą „Kelionė po Europą, remiantis vaiko fantazija“ Šio projekto metu mokytojai galėjo aplankyti Europos mokyklas, pasikeisti pedagogine patirtimi su partneriais iš Lenkijos, Turkijos, Airijos, Vokietijos, Velso, Ispanijos, Suomijos. Mokykla priėmė svečius iš partnerių mokyklų. Susitikime dalyvavo ir mokiniai iš Europos, kurie galėjo aplankyti mūsų mokinių šeimas, dalyvauti pamokose, ekskursijose, kitose veiklose.

Per eTwinning programą mūsų mokykla tapo žinoma ir matoma Europos mokyklų bendrijoje. Ir ne tik mokykla. Projektų partneriams yra pristatoma gyvenamoji vieta, tai yra Telšiai. Supažindinama su svarbiausiomis ir gražiausiomis miesto vietomis, pramone, žmonėmis, ugdymo ir valdymo įstaigomis. Teikiama informacija apie Lietuvą, jos gamtą, žymiausias ir svarbiausias šalies vietas, jos kultūrą, istoriją, geografiją ir kt. Informacija yra teikiama, pradėjus vykdyti naują projektą.

Daug mokyklos mokinių yra dalyvavę projekto veiklose, gavę projekto kokybės pažymėjimus, smulkias dovanėles iš NA. Mokykloje vykdyti projektai buvo pristatomi respublikinėse konferencijose Kelmėje, Plungėje, Gargžduose, eTwinning seminaruose mokykloje, rajone, Vilniuje.

Šiais mokslo metais vykdomi trys projektai: tarptautinis projektas „Health and Nature“, kuris įgalina projekto narius keistis informacija apie sveiką gyvenseną, jos reikšmę žmogaus gyvenime, dirbti smulkesnėse tarptautinėse grupėse, kuriant pasakas apie „Gražiąją Voveraitę“, iliustruojant ir vaidinant jas, ruošiant video susitikimus. Į projekto veiklas įtraukti 3-4 klasių mokiniai per anglų kalbos pamokas. Mokinių iliustracijos puikiai įvertintos partnerių: Matanat Ahadova Great:) I`ve added your illustrations to the book. Marlene Ruiter-Gangol Those paintings are so wonderful, congratulations! I like them so much. We have Easter holidays in Austria. I'm wondering what my pupils will say when I show them your pictures!

Nuoroda į projektą: https://twinspace.etwinning.net/23909/home

„Mano ir Tavo Lietuva“ dalindamiesi gerąja darbo patirtimi TwinSpace erdvėje talpiname foto, video medžiagas ir aprašus, drauge džiaugiamės įvairių renginių akimirkomis. Partneriai ieško informacijos apie etnografinius regionus. Įdomu tai, kad šiame projekte dalyvauja išeiviai iš Lietuvos, kurie gyvena Vokietijoje. 

„eTwPavasaris kartu!“. Mokytojai ir mokiniai organizuoja bendrą pavasarinę veiklą kartu su vienišu, neįgaliu ar kitą socialinę atskirtį patiriančiu asmeniu ir įamžina veiklą nuotraukose su trumpu aprašymu bei pasidalina jomis bendroje veiklos galerijoje, kad pasimokytume vieni iš kitų ir pasikeistume idėjomis prasmingai veiklai! Stebime pavasario požymius, pristatome šventes mokyklų bendruomenėse, žaidimus lauke. Į projekto veiklą pakvietėme mūsų kaimynus iš Naujamiesčio mokyklos. Planuojame kartu surengti dvi veiklas, tai susipažinimo ir  žaidimų popietes. Abiejų mokyklų projekto vadovės Marija, Danutė, Irena ir Irma aptarėme bendras veiklas.

Nuoroda į projektą: https://twinspace.etwinning.net/37522/home

Paskutiniai du eTwinning projektai vykdomi su Lietuvos mokyklomis. Mūsų mokykla yra viena iš projekto koordinatorių. Projektai įgalina įtraukti Lietuvos mokytojus į eTwinning veiklas, moko naujus narius naudotis Twinspace erdve, pradėti vykdyti projektus su kitomis Lietuvos mokyklomis, skleisti žinią apie mokyklą, jos gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, dirbant komandoje.

https://twinspace.etwinning.net/23189/home

Nuorodos į filmus: 

https://www.youtube.com/watch?v=USgFCvRJM-M&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=chnaeUneW7Y

https://www.youtube.com/watch?v=s84oe2e-JaM

https://www.youtube.com/watch?v=SzDMHUCMKBg

https://www.youtube.com/watch?v=A_w-g_7J0FE&t=59s

https://www.youtube.com/watch?v=A_w-g_7J0FE&t=210s

Projektų koordinatorė mokykloje nuo 2007 m. Danutė Raudienė, mokytoja metodininkė

 

„Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai.“

Mūsų progimnazijos mokiniai dalyvauja respublikiniame konkurse „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“. Kviečiame palaikyti mus šiame konkurse ir paspausti „Like“ ant 4 skirtingų nuotraukų.

 
 

Metodinė diena „Šiuolaikinė mokymo(si) samprata“

Kovo pabaigoje Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje vyko rajono tikybos mokytojų metodinė diena „Šiuolaikinė mokymo(si) samprata“. Metodinėje dienoje dalyvavo Telšių vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė. Atvirą pamoką „Krikščionybės šakos“ 4 b klasėje vedė tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė. 

Atviros pamokos tikslas – pasidalinti praktine patirtimi, kaip vadovaujantis šiuolaikine mokymo(si) samprata metodiškai planuoti ir organizuoti pamoką. Su mokytojais aptarta, kaip iškelti pamatuojamą, aiškų uždavinį, kaip atsižvelgiant į jį, parinkti ir taikyti įvairias veiklas ir metodus, nukreiptus uždaviniui įgyvendinti, ir kaip pamoką tinkamai apibendrinti, atlikti įvertinimą, įsivertinimą ir refleksiją. Po to mokytojai dalyvavo šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

 

Susitikimas su aplinkosaugos inspektoriumi Alfredu Zavecku

Kovo pabaigoje direktoriaus Vytauto Vaitkaus iniciatyva progimnazijoje lankėsi Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Telšių r. agentūros vyresn. valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius Alfredas Zaveckas. 

Susitikime dalyvavo 6 – 8 klasių mokiniai. Inspektorius A. Zaveckas papasakojo apie gamtos saugojimo ir atliekų rūšiavimo svarbą, priminė fizinių asmenų teises ir pareigas užtikrinant sveiką ir švarią aplinką.

„Bendraminčių“ informacija 

 

Konferencija „Telšių vyskupija: vakar ir šiandien“ Mosėdyje

Kovo pabaigoje 8 klasės mokinės Airidė Mineikaitė ir Virmina Steckytė dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Telšių vyskupija: vakar ir šiandien“, kuri vyko Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijoje. Mokines konferencijai ruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė.

Renginio pagrindinis tikslas – skatinti moksleivių iniciatyvą paminint Telšių vyskupijos 90-metį susipažinti su vyskupijos istorija, šventovėmis, organizacijomis bei asmenybėmis ir ugdyti mokinių kūrybiškumo, bendradarbiavimo, bendruomeniškumo kompetencijas. Progimnazistė Virmina paruošė pranešimą „Žvilgsnis į šv. Antano Paduviečio katedrą Telšių vyskupijos 90 metų jubiliejaus šviesoje“. Ši tema aktuali, nes Katedros šventovė yra svarbus žemaičių krikšto simbolis, vertingas kultūros paveldo objektas  ir ilgametis sielovados Žemaitijoje centras. Tai yra artima ir mūsų progimnazijos bendruomenei, nes mūsų progimnazija nuoširdžiai bendradarbiauja su Katedros administratoriumi kunigu dr. Dariumi Trijoniu. O progimnazistė Airidė sukūrė filmuką „Telšių vyskupijos jubiliejus mūsų širdyse“.  Malonu, kad kuriant filmuką savo mintimis sutiko pasidalinti prelatas dr. Juozas Šiurys, kuris daug metų daro didelius darbus Telšių vyskupijoje. Taip pat mintimis dalijosi ir Telšių vyskupijos katedros administratorius kunigas dr. Darius Trijonis, kuris Telšiuose gimė, baigė mokyklą, grįžo dirbti į Katedrą ir kuria gražius, prasmingus darbus su visa Telšių bendruomene. Telšių vyskupijos centro veikla pasidžiaugė ir progimnazijos mokinės Ema Ežerskytė, Jogilė Vaitkaitytė ir kt. moksleiviai.

Konferencijoje progimnazistės ir jų vadovė apdovanotos padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Džiugu, kad mokiniai ne tik daugiau sužinojo apie Telšių vyskupiją, jos kūrimosi istoriją, šventoves,  žymias vyskupijos asmenybes, bet ir susipažino bei susidraugavo vieni su kitais. 

 

Konkursas „Rašau ir skaitau gimtinei“

Kovo 29 dieną įvyko raiškaus skaitymo bei dailyraščio „Rašau ir skaitau gimtinei“ konkurso, kuris buvo skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rajoninis etapas. Jame mūsų mokyklos garbę gynė ir savo gebėjimus parodė pirmokas Paulius Bondauskas, ketvirtokas Valentas Bertašius, šeštokė Ema Eigirdaitė bei septintokė Karolina Niuniavaitė.

Konkursas vyko Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Jame dalyvavo 32 mokiniai iš įvairių Telšių miesto ir rajono mokyklų. Dalyvių laukė ir juos sutiko ne tik šio konkurso organizatorės – Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos skyriaus darbuotojos, bet ir knygos veikėjai Karlsonas ir Frekenbok su savo augintine Matilda. Jie labai maloniai nustebino ir pralinksmino visus dalyvius. Šie personažai priminė vaikams, kaip reikia dailiai ir be klaidų rašyti bei raiškiai skaityti, davė naudingų patarimų, egzaminavo konkurso organizatorius. Jie, palinkėję „rašytojams“ dailiai parašyti, o „skaitytojams“ sklandžiai paskaityti, iškeliavo pas kitus vaikus.

Puikiai nusiteikę vieni mokiniai sėdo rašyti dailyraštį, o kiti tuo pat metu visus susirinkusius džiugino pasirinktų kūrinių raiškiu skaitymu. Džiugu, kad šiame konkurse pralaimėjusių nebuvo. Visi konkurso dalyviai, labai kruopščiai ir atsakingai atlikę užduotis, buvo apdovanoti knygomis bei padėkomis.

Dėkoju mūsų mokyklos lietuvių kalbos mokytojoms Alvidai Petkuvienei bei Danguolei Eirošienei, padėjusioms paruošti mokinius šiam konkursui. 

Specialioji pedagogė – logopedėJūratė Šiaudkulienė

 

Robotiada 2017

Kovo 24-25 dienomis Vilniaus „Siemens“ arenoje įvyko „Robotiada – 2017“. Tai didžiausia robotikos šventė Lietuvoje. Jos metu vyko robotikos olimpiada ir žinomiausios pasaulyje First LEGO League varžybos. Šis renginys organizuojamas penktus metus iš eilės. Jo tikslas – populiarinti STEM mokslus Lietuvoje bei suburti naujausiomis technologijomis besidominčią bendruomenę.

Kovo 24 dieną šiame renginyje lankėmės ir mes, 36 mūsų progimnazijos mokiniai (32 šeštokai ir 4 aštuntokai). Čia galėjome pamatyti robotikos įdomybes, tapti išradėjais per 15 minučių, sukonstruoti savo robotus, pasivaržyti su draugais, padiskutuoti apie šiuolaikines technologijas ir jų ateitį ir, žinoma, pasilinksminti Simuliatorių akademijoje, IQ zonoje, VR džiunglėse, „Topo centro“ interaktyvioje zonoje. Kupini įspūdžių ir džiugių emocijų, grįždami namo, užsukome papramogauti į atsinaujinusią Kauno „Megą“.

„Robotiadoje“ mums, mokiniams, labai patiko, nes tai šaunus renginys smalsiems šiuolaikiniams technologijų naudotojams. Už apsilankymą jame dėkojame informacinių technologijų mokytojai Sonatai Kazokevičienei, 6a ir 6b klasių vadovėms Alvidai Petkuvienei ir Jūratei Šliažienei.

6b klasės mokinės Ignė Druskinytė ir Romena Bičkutė

 

Pasaulinė vandens diena UAB „Telšių vandenys“

Kovo 22 d. Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kvietė visus norinčiuosius į žygį, skirtą paminėti Pasaulinę vandens dieną bei daugiau sužinoti apie Telšių rajone tiekiamą vandenį, jo gavybą bei kokybę. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir mūsų mokyklos bendruomenės nariai. Dalyvių laukė ekskursija po UAB „Telšių vandenys“, kurią vedė vandentiekio cecho viršininkė Irena Norkienė.

Žygio dalyviai galėjo ne tik pamatyti kaip vyksta vandens gavybos procesas, apžiūrėti įrenginius, laboratoriją, bet ir sužinoti atsakymus į visus juos dominančius klausimus (apie vandens pH, vandenvietes, rajono gyventojų aprūpinimą centralizuotu vandeniu, vandens sunaudojimą, vandens kokybės reikalavimus, priežiūrą ir kt.).

VSPS A. Matulevičienė

 

Puslapis 1 iš 11

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
ir Lieplaukės skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VŠĮ "Kretingos maistas"
Palangos 30c, Kretinga
Telefonas: 8 445 51132
www.kretingosmaistas.eu

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
Jovitos Bidvienės ĮV
Masčio g. 15, Ryškėnai, Telšių r.
Telefonas: 8 444 70090
el. p. Jovita.bidviene70@gmail.com

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis