Žiemos fantazija 2014

2014 m. gruodžio pabaigoje baigėsi tarptautinis Kalėdinių ir Naujametinių kompiuterinių atvirukų konkursas „Žiemos fantazija 2014“. Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos mokinės: Gabija Silkauskaitė (7b klasė), Jogilė Vaitkaitytė (6a klasė) ir Kotryna Dacytė (7b klasė). Jos buvo apdovanota Natalijos Kazakovos kompiuterių mokyklos diplomais.

Informacinių technologijų mokytoja S. Kazokevičienė

 

Biblioteka organizuoja akciją „Tapk knygnešiu, padovanok knygą, kurią perskaitei kitam.“

Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį. (V. M. Tekerėjus)

Visus, neabejingus knygos skaitymui, suprantančius žodžio galią, kurią atveria knyga, kviečiame prisijungti prie akcijos skirtos knygnešių dienai paminėti „Tapk knygnešiu, padovanok knygą, kurią perskaitei, kitam.“

Vasario, kovo mėnesį mokyklos bibliotekai galima padovanoti vertingą knygą, tinkančią skaityti mokyklinio amžiaus vaikams. Tai galėtų būti pripažinimo sulaukę kūriniai, žinynai ar enciklopedijos, iš kurių mokslo žinių semtųsi mūsų mažieji mokslininkai, arba naujausi populiariosios literatūros kūriniai – juk vaikai nori skaityti ir pačias naujausias knygas. Gerokai sumažėjus bibliotekų finansavimui, bibliotekų fondai vis mažiau papildomi naujomis knygomis. Akcijos tikslas – bibliotekų fondus papildyti tiek naujomis, tiek naudotomis knygomis. Taip pat, kadangi, artėja knygnešių diena (kovo 16 d.) Jūs galite tapti knygnešiu ir pradžiuginti kitus savo dovanotomis knygomis. Knygas nešti į mokyklos biblioteką.

Bibliotekos vedėja Aušra Vaičiulienė

 

„Žiniuko“ konkursas

Sausio 20 d. mokykloje vyko matematikos „Žiniuko“ konkursas. Jame dalyvavo 4-tų klasių mokiniai. Konkursui užduotis paruošė mokytojos metodininkės Irena Bugelienė ir Irma Klaišytė.

Geriausiai pasisekė 4 c klasės mokiniui Matui Kreičmanui. Jis užėmė pirmą vietą. Antrąja vieta pasidalino trys mokiniai: Milda Birbalaitė, 4c kl., Irmina Jarašiūnaitė, 4b kl. ir Ema Ežerskytė, 4 b kl. Šie mokiniai apdovanoti mokyklos direktoriaus Vytauto Vaitkaus padėkos raštais.

„Bendraminčių“ būrelio narės Deimantė, Ignė, Romena

 

„Čia kožnas žodis širdį parodys…“ (Antanas Baranauskas)

Sausio 12-16 dienos mūsų mokykloje buvo skirtos tradicinei lietuvių kalbos savaitei. Šiais metais ji suorganizuota norint paminėti poeto Antano Baranausko 180 - ąsias gimimo metines. Kiekvieną dieną vyko įvairūs renginiai, sulaukę nemažo mokyklos bendruomenės dėmesio.  

Pirmadienį visi 5-10 klasių mokiniai ir drąsiausi mokytojai dalyvavo raštingiausio mokinio ir mokytojo konkurse. Mokiniai rašė diktantą apie būsimojo poeto vaikystę, o mokytojai savo raštingumą demonstravo atlikdami rašybos ir skyrybos užduotis, kurios buvo paruoštos pagal A. Baranausko „Dienoraštį“.

Antradienį ir mokiniai, ir mokytojai labai stengėsi rašydami dailyraščiu tekstus apie A. Baranausko mokymąsi įvairiose ugdymo įstaigose, poemą „Anykščių šilelis“ ir jo susitikimą su K. Praniauskaite Telšiuose. Dailiojo rašto konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius, išrinkti gražiausiai ir taisyklingiausiai rašančius mokinius bei mokytojus.

Trečiadienį meninio skaitymo konkurse, vykusiame mokyklos bibliotekoje, dalyvavo nemažas būrys meninio žodžio mylėtojų. Įdomu buvo klausyti nuotaikingų prozos kūrinių ištraukų, pasakų, eilėraščių. Tai buvo tikra gimtojo žodžio šventė, kurioje, anot A. Baranausko, „kožnas žodis širdį“ parodė. Vertinimo komisija, kuriai vadovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė, išrinko geriausius skaitovus. Tai penktokai A. Gedvilaitė ir N. Gustys bei aštuntokė D. Raudytė. Juos konkursui ruošė mokytojos A. Petkuvienė ir D. Eirošienė. Šie mokiniai sausio 22 dieną dalyvaus zoniniame meninio skaitymo konkurse, kuris vyks „Džiugo“ gimnazijoje.

Ketvirtadienį mokiniai improvizuotai skaitė pasirinktas A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis” ištraukas, jas analizavo, ieškojo meninių priemonių bei diskutavo apie šiuolaikinio žmogaus požiūrį į mišką.

Penktadienį per pertraukas mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti į skaityklą, kur įvyko lietuvių kalbos savaitės baigiamosios apdovanojimų šventės. Mokyklos direktorius V. Vaitkus įteikė padėkos raštus konkursų nugalėtojams – 41 mokiniui ir 7 mokytojams, kurie parašė taisyklingiausią diktantą ir gražiausią dailyraštį.

Nemažai įdomių faktų apie vieną žymiausių lietuvių poetų romantikų A. Baranauską buvo galima sužinoti mokyklos bibliotekoje ir skaitykloje paruoštose parodėlėse.

Prasminga, kad ši savaitė buvo kupina šilumos, atradimų džiaugsmo, spindinčių akių ir nuoširdžių šypsenų. Renginių organizatoriai tikisi, kad kitais metais norinčių dalyvauti bus dar daugiau.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Jūratė Šliažienė

 

„Atmintis gyva, nes liudija“

Mūsų mokykla pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ dalyvauja jau aštuntą kartą. Šia akcija siekiama prisiminti prieš 24 metus vieningą Lietuvos piliečių siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę.

Tą rytą kabinetuose ant palangių buvo padedamos ir uždegamos žvakutės. Mokytojai su mokiniais kalbėjosi apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, prisiminė žuvusiuosius. Pradinių klasių mokiniai žiūrėjo kompiuterines pateiktis aktų salėje ir kūrė gražius žodelius apie Lietuvą, kuriuos klijavo ant savo klasės durų. O vyresniųjų klasių mokinius (8a, 8b, 8c, 9a, 10a kl.) „Piliečio žadintuvas“ pakvietė į aktų salę žiūrėti filmą „Laisvės pamoka”. Po filmo mokiniai užrašė plakatuose, kas jų manymu yra laisvė.

„Bendraminčių“ narės Irmina Lukošiutė, Agota Beresnevičiūtė, Martyna Petkutė

 

Lietuvių kalbos savaitės, skirtos poeto Antano Baranausko 180-osioms gimimo metinėms paminėti, renginiai, vykstantys mokykloje sausio 12-16 dienomis

Pirmadienis, sausio 12 diena

Raštingiausio mokinio ir mokytojo konkursas

Konkursas 5-10 klasių mokiniams vyksta per lietuvių kalbos pamokas, mokytojams - skaitykloje po 3 ir 6 pamokų.

Antradienis, sausio 13 diena

Dailyraščio konkursas

Konkursas 5-10 klasių mokiniams vyksta per lietuvių kalbos pamokas, mokytojams - skaitykloje po 4 ir 6 pamokų.

Trečiadienis, sausio 14 diena

Meninio skaitymo konkursas

Konkursas mokiniams vyksta po 5 pamokų mokyklos bibliotekoje.

Ketvirtadienis, sausio 15 diena

A. A. Baranausko poemos  Anykščių šilelis“ ištraukų improvizaciniai skaitymai

Renginiai 5-10 klasių mokiniams vyksta per lietuvių kalbos pamokas.

Penktadienis, sausio 16 diena

Lietuvių kalbos savaitės baigiamosios apdovanojimų šventės

Jos vyksta mokyklos skaitykloje per pertraukas:

5-6 klasėms – po 2 pamokų,

7-8 klasėms – po 3 pamokų,

9-10 klasėms ir mokytojams – po 4 pamokų.

Kviečiame aktyviai dalyvauti renginiuose!

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

 

Kalėdų belaukiant

Kasmet Adventas malonės lietumi suvilgo mūsų kasdienybės sukietintas sielas. Kviečia nusipurtyti nerimą, baimę ir pasijusti mažais, Dievo mylimais ir Jo saugomais vaikais. Mokyklos bendruomenei pajusti šv. Kalėdų džiaugsmą padėjo prasmingai paminėtas Adventas. Visą gruodžio mėnesį vyko įvairūs adventiniai renginiai, kuriuos koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė.

Advento pirmą sekmadienį mokytojai dalyvavo šv. Mišiose Pakutuvėnuose. Taip pat Advento pradžia buvo paminėta ir mokyklos fojė, kur menų ir kūno kultūros metodinė grupė suorganizavo teatralizuotą pasirodymą. Kiekvieną savaitę mokytojų kambaryje Jėzaus gimimo laukimas buvo įprasminamas uždegant Advento vainike Pranašų, Betliejaus, Piemenėlių, Angelų žvakes. Mokiniai, vadovaujami technologijų mokytojos Jadvygos Martinkienės, pynė adventinius vainikus ir paruošė adventinių vainikų parodą mokyklos bibliotekoje, o lietuvių kalbos metodinė grupė paruošė 5-10 klasių mokinių kūrybinių darbų parodą skaitykloje. Taip pat mokiniai, vadovaujami tikybos mokytojos Jadvygos Dapšienės, gimusiam kūdikėliui Jėzui rašė laiškus, kurių paroda parengta mokyklos fojė. Visos klasės dalyvavo kabinetų puošimo konkurse „Ledinės gėlės“ ir buvo apdovanotos mokyklos direktoriaus padėkos raštais, o nugalėtojo vardą pelniusios 1b, 3b, 4b, 7a, 7b, 8c klasės ir saldžiomis dovanėlėmis. Gražią kalėdinių sausainių kepimo ir jų pardavimo tėveliams bei mokytojams akciją vykdė mokinių taryba. Visą mėnesį veikė kalėdinis paštas, gražiais sveikinimais ir linkėjimais mokyklos bendruomenė džiugino vieni kitus. „Pradinukų alėjoje“ pasakas sekė direktorius Vytautas Vaitkus ir Mokyklos tarybos narys Darius Martinkus. Aktyviausius mokyklos mokinius nudžiugino Kalėdų senelio dovana į Vilnių. Artėjančių švenčių proga mokyklos jaunieji žurnalistai išleido kalėdinį laikraščio „Labas“ numerį.

Taip pat mokykla dalyvavo tradicinėje miesto mokyklų eglučių puošimo šventėje „Šv. Kalėdos kartu“ bei rajono kalėdinių puokščių konkurse, kuriame pelnytos dvi prizinės vietos. Paskutinę advento savaitę adventinę programą padovanojome Naujamiesčio mokyklos bendruomenei. O gruodžio 19 dieną aktų salėje vyko mūsų mokyklos tradicinis adventinis rytmetys. Įsikūnijimo slėpinį buvo siekiama atskleisti per Švento Rašto skaitinius, kuriuos skaitė mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus, kunigas Domas Gatautas, tėveliai, mokiniai. Kalėdinės giesmės, giedamos ne tik mokinių, bet ir tėvelių, mokytojų, suvirpino ne vieną širdį. Nuoširdžiais sveikinimais ir linkėjimais dalijosi svečiai: Telšių rajono meras Vytautas Kleiva, Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Gusarovas, Tarybos narė Laima Jurytė-Zakarauskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Daubarienė.

„Bendraminčių“ informacija

 

 

Tarptautinio projekto „Bandyk. žaisk. pasilik“ pristatymas

Š. m. gruodžio 10 d. mūsų mokykloje Lietuvos regbio federacija kartu su Telšių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru organizavo tarptautinio projekto „Bandyk. Žaisk. Pasilik“ pristatymą, į kurį buvo kviečiami visi Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų atstovai, norintys įsitraukti į šį projektą.

Pagrindinis projekto tikslas – sporto pagalba skatinti vaikų darželių auklėtinių ir bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokinių sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą. Į pristatymą susirinko 19 atstovų iš 15 ugdymo įstaigų (L/d „Saulutė“, l/ d„Nykštukas“, l/d „Eglutė“, l/d „Mastis“, l/d „Berželis“, Varnių l/d „Raudonkepuraitė“, „Kranto“ pagrindinės mokyklos, „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos, Nevarėnų pagrindinės mokyklos, „Germanto“ pagrindinės mokyklos, Luokės gimnazijos, Viešvėnų pagrindinės mokyklos, „Ateities“ pagrindinės mokyklos, „Saulėtekio“ pradinės mokyklos, Upynos pagrindinės mokyklos). Projekto koordinatorius, tarptautinės regbio federacijos regbio plėtros vadovas Lietuvoje S. Kukulskis dalyvius supažindino su projekto tikslais, naujos sporto šakos TAG (supaprastinta regbio sporto šakos atmaina, pritaikyta 6-10 m. vaikams) taisyklėmis, ugdymo įstaigų įsipareigojimais. Po teorinės dalies pristatymo, vyko praktiniai mokymai, kaip turi būti vykdomos treniruotės, vyko tvarkaraščių derinimas. Mūsų mokykloje šiame projekte dalyvaus pradinių klasių mokytoja E. Kavaliauskienė, kuri vaikus mokys TAG sporto šakos pradmenų.

TAG – supaprastinta regbio sporto šakos atmaina, pritaikyta 6-10 m. vaikams. Šis žaidimas žaidžiamas be fizinio kontakto su varžovais, lengvai perprantamas. Tinka ir berniukams, ir mergaitėms. Šis projektas Telšių rajono ugdymo įstaigose bus pradėtas vykdyti 2015 m. Projekte dalyvaujantiems vaikų darželiams ir mokykloms bus paskirti Lietuvos regbio klubų profesionalūs treneriai, kurie padės vykdyti mokymus, komplektuoti komandas bei organizuoti varžybas. Dalyviai bus nemokamai aprūpinami žaidimo apranga, kamuoliais ir kitu žaidimui reikalingu inventoriumi.

VSPS A. Fabijonavičiūtė

 

Puslapis 1 iš 7

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Apklausa apie uniformas

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų mokyklos dienyną.

Dabar naršo

Mes turime 1 svečią online

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis