Mieli mokytojai!

Artėjanti profesinė šventė vėl primena, kokie svarbūs Jūs esate kiekvieno mokinio gyvenime. Kartu Jūs kuriate tvirtą pamatą, ant kurio statomi žinių, gebėjimų ir žmogiškumo rūmai. Mokytojo dienos proga linkiu susitelkimo, kūrybos ir atkaklumo Jūsų sunkiame, bet prasmingame darbe. Būkite šviesuliai ir jauskite pasitenkinimą tuo, ką darote!

Mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus

 

 Konstitucijos egzaminas mokykloje

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija jau devintus metus organizuoja tradicine tapusią visuotinę teisinių žinių įvertinimo akciją – Konstitucijos egzaminą. Egzamino globėja yra Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių pilietinę savivoką ir pilietiškumą bei supažindinti mokinius su Lietuvos valstybės sandaros samprata, simboliais, veikimo mechanizmu.

Galima pasidžiaugti, kad ir mūsų mokykloje devintus metus organizuojama ši akcija. Rugsėjo 29 d. 9 val. egzaminą laikė 45 mokiniai iš 6-10 klasių. Geriausiai pasisekė Agotai Beresnevičiūtei, 7a kl. mokinei (26 taškai), Irminai Lukošiutei, 7a kl. mokinei (25 taškai), Edvinui Burzdžiui, 7a kl. mokiniui (25 taškai). Šie egzamino dalyviai pateko į antrą etapą, kuris vyks spalio 14 d.

Visi 1-4 klasių mokiniai atliko kūrybinę užduotį „Mano Lietuvai – 25 metai“. 24 geriausi kūrybiniai darbai išsiųsti konkurso organizatoriams. Vertinimo komisija atsižvelgdama į pateiktų kūrybinių darbų atitikimą temai, darbo meniškumą, autoriaus pilietinį sąmoningumą atrinks geriausius darbus ir patalpins portale www.delfi.lt. Portalo lankytojai bus kviečiami balsuoti už labiausiai patinkantį darbą. Nugalėtojai bus apdovanoti egzamino partnerių prizais.

Kūrybinių darbų paroda suorganizuota ir pradinių klasių korpuse.

„Bendraminčių“ informacija

 

 Įspūdžiai iš Žemaitijos kaimo muziejaus

Yra sakoma, kad pažinti pasaulį reikia pradėti nuo savo gimtojo krašto. Tad rugsėjo 25-ąją, Pasaulinę turizmo dieną, mes, „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos penktokai, lydimi klasių vadovių A. Petkuvienės, J. Šliažienės, L. Trepkevičienės ir informacinių technologijų mokytojos S. Kazokevičienės, lankėmės Žemaitijos kaimo muziejuje. Tai vienas iš trijų pagrindinių kaimo muziejų (Telšių, Rumšiškių ir Rokiškio) Lietuvoje.

Ankstyvą saulėtą rytą, džiaugdamiesi rudenėjančia gamta, visi kartu nukeliavome į pietvakarinėje Masčio ežero pakrantėje, po atviru dangumi įsikūrusį muziejų, kuriame (net 15 hektarų plote) autentiškuose XIX a. pab. - XX a. pr. Žemaitijos kaimo pastatuose eksponuojama daug to meto buities apyvokos reikmenų, ūkio padargų, baldų.
Labai maloniai sutikti muziejaus darbuotojų pirmiausia apžiūrėjome pasiturinčio ūkininko sodybą, kurioje pastatyti gyvenamasis namas, svirnas, jauja, tvartas, kiaulininkas, žardinė ir pirtis. Mes sužinojome, kad pirtis, kuri buvo pastatyta 1929 metais, ir buvo pirmas eksponatas, atvežtas i Žemaičių buities muziejų 1967 metais. Vidutinio valstiečio sodyboje aplankėme gyvenamąjį namą, svirną, jaują ir tvartą. O mažažemio ,,biednioko“ sodyboje išvydome tik trobelę ir tvartą.
Labiausiai mus sudomino vėjo malūnas. Tai angliškojo tipo vėjinis malūnas su pasukama prieš vėją kepure, pastatytas dar 1924 metais ir į muziejų atvežtas iš Nerimdaičių kaimo. Užėję į jį galėjome susipažinti su jau išnykusių malūnų įrengimais ir veikimu.

Apžiūrėję gausybę eksponatų ir sužinoję daug įdomių dalykų apie savo gimtojo krašto praeitį, galėjome pasidžiaugti muziejaus augintiniais: žirgais, ožka, triušiais, pažaisti ,,senovišką“ krepšinį, iki soties prisivaikščioti kojūkais, išbandyti rankų taiklumą žaisdami „Kerežį“.

Apsilankę muziejuje mes labiau pažinome savo gimtąjį kraštą, jo kultūrą. Iš jo grįžome ne tik kupini naujų žinių, bet ir draugiškesni bei vieningesni.

Penktokų vardu - 5 b klasės mokiniai

 

 Tarptautinė turizmo diena

Jeigu apsilankytumėte Telšių „Atžalyno” pagrindinėje mokykloje ir paklaustumėte pradinukų apie Pasaulinę turizmo dieną, turbūt išvystumėt pilnas džiugesio akeles ir išgirstumėt pasakojimų apie turiningai praleistą laiką, įdomias išvykas. Mat šią be pamokų dieną drauge su mokytojais ir bendraklasiais visi išsiruošia į žygį.

Pradinukai aplankė Telšių miesto įžymias vietoves, pabuvojo Žemaitijos kaimo muziejuje, „Džiugo“ piliakalnyje. Pirmokai keliavo „Masčio“ ežero pakrantėmis. O trečios klasės mokiniai rinko gamtinę medžiagą darbeliams ant Zakso kalno. Smagu, kad antri metai prie mažųjų turistų prisijungia ir vyresniųjų klasių mokiniai. Jie žygiavo prie Masčio, Ilgio, Germanto ežerų bei lankėsi Žemaitijos kaimo muziejuje. Tai tapo gražia tradicija, kuri suburia mokyklos bendruomenę, nes kviečiami keliauti ir tėveliai.

Grįžę mokiniai skuba dalintis patirtais įspūdžiais organizuodami piešinių, nuotraukų parodėles, rašydami rašinius. Šiemet visus džiugino graži, saulėta rudens diena, bet yra tekę keliauti ir lietui lyjant. Tačiau puikus nusiteikimas pakeliauti kartu ir tinkama apranga niekada netemdo tradiciškai paminimos Pasaulinės turizmo dienos.
 

Rugsėjo 26 d. Europos kalbų diena

Telšių „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje, kaip ir kiekvienais mokslo metais, buvo minima Europos kalbų diena. Europos kalbų dienos proga organizuojama daug įvairių renginių visoje Europoje: užsiėmimai vaikams ir su vaikais, televizijos ir radijo programos, kalbų pamokos ir konferencijos.

Per visas pertraukas buvo kalbama įvairiomis Europos kalbomis. Lietuvių kalba buvo pristatytos vaizdingos ir informatyvios skaidrės apie Europos kalbų dieną ir Europos kalbas, kurias parengė lietuvių k. mokytoja metodininkė Jūratė Šliažienė.

Anglų kalba skambėjo įvairios dainos. „Thank you“ judesių daina, kurią atliko 5b, 5c, 6b klasės mokiniai, gitara pritarė anglų k. vyr. mokytoja Lina Trepkevičienė. „Hello, hello, what‘s your name“ daina, 5a klasė, anglų k. vyr. mokytoja Kristina Bagužienė. „Lean on me“ daina, atliekama 7b klasės merginų, anglų k. vyr. mokytoja Birutė Raibužienė. Savo nuostabiu balsu, pritariant klavišiniais mus stebino 8a kl. mokinė Izabelė Staponkutė, kuri atliko „People help the people“ dainą (anglų k. vyr. mokytoja Lina Trepkevičienė). Gyvybingą šurmulį sukėlė gausus 7a klasės atlikėjų būrys su daina „Shut up and dance with me“ (anglų k. vyr. mokytoja Jūratė Damanskienė, mokytoja metodininkė Vida Butkevičienė).

Vokiečių kalba skambėjo daina „Eins zwei Polizei“, 7a ir 7b kl., vokiečių k. metodininkė Jūratė Damanskienė. Likusių pertraukų metu buvo rodomi filmukai rusų kalba. Europos kalbų paminėjimo dieną ne tik lietuvių ir užsienio kalbų mokytojai pamokų užduotis siejo su Europos kalbų diena. Tą dieną ne tik lietuvių ir užsienio kalbų mokytojai pamokų užduotis siejo su Europos kalbų dienos paminėjimu.

Pradinukai minėjo europos kalbų dieną pamokų metu atlikdami įvairias anglų kalbos užduotėles. Organizuojamas 4a, 4b klasių projektas „Mes keliaujame po Europą“, mokytoja metodininkė Sigutė Puškorienė. Buvo eksponuojama 1-4 klasių parodėlė „Mano mėgstamiausia šalis“, organizuojamos žaidimų pertraukėlės, mokytoja metodininkė Danutė Raudienė.

Europos kalbų dienos paminėjimą apipavidalino 5a, 5b, 5c klasių spalvinga piešinių paroda „Labas“, mokytoja metodininkė Regina Aleksandravičienė. Mokiniai dailės raiškai naudojo pasirinktas spalvas ir jų atspalvius. Tyrinėjo įvairių šalių pasisveikinimo žodžius „Labas“, stengėsi atsiminti pasirinktą, teisingai užrašyti savo piešinyje,- pasisveikinimui iškeltame delne.

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų k. vyr. mokytoja Lina Trepkevičienė

 

Europos kalbų diena mokykloje

Pirmą kartą Europos kalbų diena švęsta 2001 metais. Šis renginys, kurį organizavo Europos Taryba ir Europos Sąjunga įtraukė milijonus žmonių iš 45 dalyvaujančių šalių. Įvairiais renginiais buvo švenčiama Europos kalbų įvairovė ir skatinamas kalbų mokymasis.

Mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai jau prieš savaitę pradėjo ruoštis paminėti Europos kalbų dieną mokykloje. Jie su savo mokytojais piešė piešinius pagal posakius: neperšokęs griovio nesakyk „op“; obuolys nuo obels netoli rieda; lyja, kaip iš kibiro; tarp dviejų auklių vaikas be galvos. Šie posakiai buvo parašyti įvairiomis Europos šalių kalbomis ir iliustruoti mokinių piešiniais. IV klasių mokiniai parengė projektą anglų kalba „Mano mėgstamiausia šalis“. Darbelių paroda buvo surengta mokyklos foje.

Minint šventę, pradinių klasių mokiniai buvo pakviesti žaisti žaidimus aktų salėje per ilgąsias pertraukas.

Bibliotekos vedėja Aušra organizavo įvairių kalbų žodynų parodą mokyklos bibliotekoje.

Renginio organizatorė mokytoja metodininkė Danutė Raudienė

 

Akcija „Būk aktyvus - judėk šokio ritmu“

Mūsų mokyklos 2-8 klasių mokiniai vadovaujami šokio mokytojos Dinaros Dacienės dalyvavo Europos komisijos inicijuotoje akcijoje „BŪK AKTYVUS – JUDĖK ŠOKIO RITMU“.

Šios akcijos tikslas – stiprinti vaiko fizinę sveikatą taikant netradicinę judėjimo formą – šokį. Dalyviai ne tik judėjo šokio ritmu, bet ir patyrė daug teigiamų emocijų.

Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo šioje judėjimo akcijoje.


„Bendraminčių“ narės Deimantė ir Romena

 

Futboliuko festivalis

Š. m. rugsėjo 24 d. Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos dirbtinės žolės dangos aikštyne vyko rajoninis futbolo festivalis. Jame aktyviai dalyvavo ir Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos 1-2 klasių komanda.
Moksleiviai smagiai praleido laiką su FC „Džiugas“ komandos žaidėjais bei treneriais, turėjo atlikti daugiau kaip 10 įvairių užduočių, pademonstruoti kamuolio valdymo, judėjimo, bėgimo techniką.
Šventė buvo nuostabi. Mokiniai nors ir pavargę buvo laimingi, nes kiekvienas iškovojo po medalį, gavo dovanų kamuolius ir tortą. Tikimės, kad ši šventė taps tradicine ir kitais metais vėl joje dalyvausim.

1-2 klasių mokytojos

 

Puslapis 1 iš 3

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų mokyklos dienyną.

Dabar naršo

Mes turime 18 svečius online

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis